Kennisinfrastructuur verbeteren in de langdurige zorg

In woonvoorzieningen voor langdurige zorg aan ouderen of mensen met een verstandelijke beperking, bevinden zich ook bewoners met psychiatrische problematiek. Een goede kennisinfrastructuur tussen de woonvoorziening en de GGZ is belangrijk om goed met deze problematiek om te gaan. We voeren een project uit om deze kennisinfrastructuur te verbeteren.

Vragen?

featured_image
Marieke Kroezen
Projectmedewerker Ouderen
Bel: +31 (0)30 - 2959(313)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(313)
featured_image
Ankie Lempens
Senior projectmedewerker Zorg & Participatie
Bel: +31 (0)30 - 2959(296)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(296)

Samenwerken niet vanzelfsprekend

Bij bewoners met psychiatrische problematiek is de kennis en expertise van meerdere sectoren, en een goede samenwerking en kennisdeling daartussen, nodig om tot goede zorg en ondersteuning te komen. In de praktijk blijkt dat dit niet vanzelf gaat. Daarom investeert het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in onderzoek naar de versterking van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg als onderdeel van de verbetering van het professioneel handelen in de langdurige zorg.

Aanbevelingen en pijlers

Met dit project formuleren we concrete aanbevelingen over optimale kennisdeling en samenwerking in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg bij gecombineerde problematiek. Doel is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met een beperking die in een langdurige zorgvoorziening wonen.

Het project kent 4 pijlers:

  1. Definiëring van de doelgroepen en bepalen van hun omvang. Dit gebeurt met behulp van een Delphi‐studie en vragenlijstonderzoek.
  2. Inzichten opdoen uit huidige samenwerking en kennisdeling via interviews, veldwerk, lering trekken uit actieonderzoek bij vernieuwende praktijken en uit goede voorbeelden bij vergelijkbare doelgroepen.
  3. Schets gewenste kennisinfrastructuur in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van experts, brancheorganisaties, cliëntvertegenwoordigers en andere belangrijke stakeholders.
  4. Doorlopend delen van inzichten en erop reflecteren met de aanbieders van deze zorg en ondersteuning.

Wie voert het project uit?

Het project wordt uitgevoerd door een breed samengesteld team van medewerkers van het Trimbos-instituut. Een klankbordgroep van stakeholders staat het team bij. Daarnaast wordt een platform van zorgaanbieders in de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en ggz gevormd dat gedurende het project op de hoogte wordt gehouden en gevraagd wordt te reflecteren op de tussenresultaten.

Looptijd

Het project is gestart in september 2019 en kent uitloop in verband met de coronapandemie. Naar verwachting loopt het project door tot circa mei 2022. In oktober 2020 is de landelijke enquête voor dit project verzonden naar alle verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijke gehandicaptenzorg. De resultaten van dit onderzoeksdeel zullen dit voorjaar worden gepubliceerd.

Op de agenda

  • 27 januari 2022: vergadering klankbordgroep

Reeds geweest

Verslagen

Product image

Doelgroep definitie ter beschrijving van bewoners met gerontopsychiatrie

Resultaten van een Delphi-studieBekijk dit product
Product image

Bewoners met gerontopsychiatrie in het verpleeghuis en bewoners in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek

Een vragenlijstonderzoekBekijk dit product

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.

Actueel