Bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis en bewoners in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek

Schets van de gewenste kennisdeling en samenwerking tussen woonvoorzieningen voor langdurige zorg en de geestelijke gezondheidszorg

Deze rapportage bevat de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen, gebaseerd op de bevindingen van het project ‘Onderzoek naar kennisinfrastructuur over sectoren heen - Zorg voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking én chronische psychiatrische problematiek die in een woonvoorziening verblijven’, een onderzoek naar de aard en omvang van de doelgroepen bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in instellingen voor verpleging en verzorging (V&V) en bewoners met psychiatrische problematiek in instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg (vgz), de benodigde kennis en expertise en de wijze waarop kennisdeling en samenwerking tussen de betrokken sectoren (enerzijds V&V en vgz en anderzijds ggz) er idealiter uit zien.

Dit rapport bundelt de belangrijkste resultaten uit het onderzoek en biedt aanbevelingen om te komen tot een optimale kennisdeling en samenwerking in de zorg en ondersteuning aan mensen met gerontopsychiatrische problematiek in V&V instellingen en mensen met psychiatrische problematiek in vgz-instellingen.

Lees meer over het project

Auteur A. Lempens, M. Kroezen, E. van Belzen, E. Bransen, M. Planije, A. Overbeek, B. Zwanenburg, H. Kroon, H. van der Roest
Auteur

, , , , , , , ,

Jaar

Pagina's

32

SKU AF2012
Category Rapporten

Ook interessant