Bewoners met gerontopsychiatrie in het verpleeghuis en bewoners in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek

Een vragenlijstonderzoek

Deze rapportage bevat de uitkomsten van het tweede deel van het onderzoek naar een optimale kennisdeling en samenwerking in de zorg aan bewoners met chronische psychiatrische problematiek in verpleeghuizen (gerontopsychiatrie) en aan bewoners met psychiatrische problematiek in woonvoorzieningen in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Het Trimbos-instituut voert dit onderzoek uit, in samenwerking met de betrokken partijen in het veld. Het eerste deel van het onderzoek betrof een nadere beschrijving en afbakening van de beide doelgroepen. Dit tweede deel van het onderzoek betreft een vragenlijstonderzoek naar de omvang, woon- en zorgsituatie van beide doelgroepen, alsmede de deskundigheid, kennis en samenwerking met de GGz van betrokken instellingen voor verpleging en verzorging (V&V) en instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg (VG).

Auteur M. Kroezen, A. Lempens, E. Bransen, E. van Belzen, M. van der Kuil, A. de Lange, H. Kroon, M. Planije, H. van der Roest
Auteur

, , , , , , , ,

Pagina's

124

Jaar

SKU AF1875
Category Rapporten

Ook interessant