Samenwerking en kennisdeling bij domein-overstijgende problematiek in de langdurige zorg

Lessen vanuit de doelgroepen Korsakov, Huntington en mensen met een verstandelijke beperking en autisme

Om een goede kwaliteit van zorg te bieden en kwaliteit van leven te kunnen faciliteren voor bewoners met complexe zorgbehoeften in woonvoorzieningen in de langdurige zorg, is optimale kennisdeling en samenwerking tussen de verschillende sectoren in de zorg een vereiste. Twee van deze doelgroepen zijn bewoners van verpleeghuizen met chronische psychiatrische aandoeningen en een stapeling van voornamelijk ouderdomsproblematiek, ook wel gerontopsychiatrie genoemd, en bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek.

Voor deze doelgroepen gaan de kennisdeling en samenwerking tussen zorgsectoren in de praktijk van alledag niet vanzelf. Het formuleren van concrete aanbevelingen voor een optimale kennisdeling en samenwerking in de ondersteuning en zorg aan de beide doelgroepen, is de centrale doelstelling van het project ‘Onderzoek naar kennisinfrastructuur over sectoren heen - Zorg voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking én chronische psychiatrische problematiek die in een woonvoorziening verblijven’.

Deze rapportage bevat inzichten over de kennisdeling en samenwerking rondom andere doelgroepen waarbij sprake is domeinoverstijgende problematiek.

Lees meer over dit project

Auteur A. Overbeek, M. Planije, M. Kroezen, A. Lempens, H. Kroon, H. van der Roest
Auteur

, , , , ,

Jaar

Pagina's

29

SKU AF2017
Category Rapporten