Aan de slag met (F)ACT voor LVB

Handreiking voor de implementatie van (F)ACT voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek

Implementatiehandreiking (F)ACT voor (volwassen) cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe bijkomende psychiatrische, gedrags- en/of verslavingsproblematiek, hier verder aangeduid als de 'LVB+ doelgroep'. (F)ACT staat voor (flexible) assertive community treatment en is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld in de Verenigde Staten (Stein en Test, 1980). (F)ACT teams bieden ambulante, intensieve en multidisciplinaire zorg aan cliënten met ernstige en langdurende psychiatrische en verslavingsproblematiek in combinatie met problematiek op andere levensgebieden. (F)ACT wordt inmiddels in de GGZ breed toegepast maar in toenemende mate wordt het model ook in aanpalende sectoren geïntroduceerd.

Deze handreiking is tot stand gebracht met financiering van het Antonia Wilhelmina Fonds en in samenwerking met professionals en organisaties die werkzaam zijn op het grensvlak van de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Auteur L. Neijmeijer
Auteur

Pagina's

51

SKU af1297
Category Rapporten