Passende zorg na behandeling in de specialistisch ggz

Ruim een half miljoen volwassenen maakt jaarlijks gebruik van de specialistische ggz. Wanneer de cliënt en behandelaar het wenselijk vinden om met de behandeling te stoppen, wordt de cliënt uitgeschreven. De huisarts wordt dan weer het eerste aanspreekpunt. Deze verandering verloopt niet altijd even soepel. Uit onderzoek en signalen uit de praktijk komt een aantal knelpunten naar voren.

In Noord-Holland Noord wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om de overgang van de specialistische ggz naar de huisartsenzorg in goede banen te leiden. Dit doet het Trimbos-instituut in nauwe samenwerking met Vicino NHN, GGZ NHN en huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN). Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

Normaliseren en verkorting van wachttijden

Tijdige en passende overdracht van specialistische ggz naar de huisarts is wenselijk voor zowel cliënt als behandelaar. Voor de cliënt werkt het normaliserend om vanuit de eigen regie verder te werken aan het herstel. De behandelaar in de specialistisch ggz krijgt ruimte om nieuwe cliënten te helpen. Dit kan bijdragen om de lange wachttijden in de specialistische ggz terug te dringen.

Breed gedragen werkwijze

De werkwijze wordt in samenwerking met cliënten en naasten, huisartsen, POH’s-ggz, en professionals in de specialistische ggz ontwikkeld. Ook andere stakeholders worden betrokken zoals professionals uit de basis ggz en het sociaal domein, managers, en verzekeraars. Naast interviews met alle betrokkenen, worden panels gevormd om in co-creatie een passende werkwijze te ontwikkelen en te testen in de praktijk. Zo wordt een breed gedragen werkwijze gecreëerd die praktisch toepasbaar is en aansluit bij de wensen en behoeften.

Ook voor andere regio’s

Naar verwachting is eind 2024 de werkwijze gerealiseerd en wordt deze beschikbaar gesteld aan andere regio’s. Om een mooie start te maken met het project, horen wij graag welke werkwijze voor de overdracht van specialistische ggz naar huisartsenzorg wordt gehanteerd in andere regio’s, en de ervaringen daarmee. Neem hierover en voor meer informatie contact op met:  Jasper Nuijen of Christien Muusse Trimbos-instituut.

Bron: https://www.trimbos.nl/kennis/zorg-en-participatie/
Jasper Nuijen
Senior projectmedewerker Zorg & Participatie