Stuurgroep jongeren 'Geluk onder druk?'

Onderzoek doen naar het mentaal welbevinden van jongeren werkt alleen als jongeren erbij worden betrokken. De visie en beleving van tieners is van essentieel belang. Voor het 'Geluk onder druk?' onderzoek hebben we een advies- en stuurgroep van jongeren opgezet die meedenken met de onderzoeksopzet en uitwerking van het onderzoek.

Vragen?

featured_image
Marloes Kleinjan
Programmahoofd Jeugd

Over het onderzoek

De stuurgroep bestaat uit 12 jongeren en komen vier keer per jaar bij elkaar. De begeleiding wordt gedaan door Ivet Pieper (Stichting Alexander), Marloes Kleinjan (Trimbos-instituut), Gonneke Stevens (Universiteit Utrecht) en Majorie Kaandorp (UNICEF Nederland). Het onderzoek 'Geluk onder druk?' is in opdracht van UNICEF Nederland, in samenwerking Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd tussen december 2018 en mei 2020.

We blikken terug op een geslaagde tweede bijeenkomst van de stuurgroep op maandag 27 mei 2019. Dit keer met hoog bezoek van de Koning van de Jeugd Yusuf Khalid van UNICEF Nederland, hij denkt mee over het mentaal welzijn van jongeren.

Een voor een druppelen de twaalf jongeren binnen op het Trimbos-instituut. Enigszins vertrouwd, want het gebouw lijkt in hun ogen een beetje op een schoolgebouw. Tussendoor wordt er nog een vlog gemaakt met Yusuf, waarna het associatiespel begint, een manier om elkaar actief beter te leren kennen. Zowel de jongeren onderling als de onderzoekers. De groep is klein, zodat er op een prettige en veilige manier met elkaar gesproken kan worden.

Terugblik interviews en groepsgesprekken

Ivet Pieper, onderzoeker van Stichting Alexander, informeerde vervolgens de stuurgroep over het kwalitatieve onderzoek (interviews en groepsgesprekken) dat zij de laatste maanden heeft gedaan met een aantal jongeren. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Opvallend was dat meer meisjes zich hadden aangemeld dan jongens van het havo/vwo en vaker van een wat oudere leeftijd. Vanaf nu wordt er meer werving gedaan richting vmbo-scholen. De antwoorden die zijn gegeven door de jongeren worden aangevuld met de vragen uit het kwantitatieve onderzoek.

Pizza's en werkgroepen

Na het nuttigen van een paar pizza's is de werkgroep hard aan de slag gegaan. In de werkgroepen is flink nagedacht over de vragenlijst, de dagboekstudie die jongeren een langere tijd bijhouden en over PR en communicatie. Dat heeft geleid dat er een aantal vragen uit het kwantitatieve onderzoek worden aangepast. De vragenlijst wordt aangepast naar de belevingswereld en in de taal die de jongeren begrijpen. Ook zijn er leuke dingen ingebracht over de verdere communicatie voor dit onderzoek. De werksessies werden afgesloten met een korte presentatie per groep.