Helder Opvoeden

ondersteunt ouders in de opvoeding over alcohol, drugs en tabak.

De rol van ouders verandert

Als kinderen opgroeien en steeds meer tijd buitenshuis en met leeftijdsgenoten doorbrengen verandert de rol van ouders. Kinderen gaan steeds meer op eigen benen staan en de afstand met hun ouders wordt steeds groter, zeker als kinderen gaan studeren. Toch hebben ouders, zelfs in deze fase, nog steeds invloed. Ook als het gaat over gebruik van middelen, zoals alcohol en drugs.

Niet alleen wat ouders zeggen over alcohol, drugs en tabak nemen jongeren mee in hun afwegingen, ook de houding van ouders ten opzichte van deze middelen en het voorbeeldgedrag is bepalend. Evenals de afspraken die er tussen ouder en kind gemaakt worden. Ouders kennen hun kind als geen ander, waardoor zij eigenlijk het beste een 'interventie op maat' kunnen geven.

Ouders ondersteunen

Veel ouders zijn zich alleen niet bewust van de invloed die ze hebben of weten niet goed wat ze kunnen doen om middelengebruik te voorkomen. Daarnaast vinden veel ouders het niet makkelijk om met kinderen te praten over thema's als alcohol of drugs. Om ouders (en professionals) hierbij te ondersteunen zijn er verschillende materialen beschikbaar, die via diverse kanalen kunnen worden ingezet.

Bereiken van ouders

Direct gericht op ouders is de website helderopvoeden.nl en de sociale media kanalen van Helder Opvoeden op Facebook en Instagram). Hier worden ouders op een laagdrempelige manier gevoed met relevante nieuwsberichten, feiten en opvoedtips. Met als doel het gebruik van middelen door hun kind te voorkomen of in elk geval zolang mogelijk uit te stellen.

Materiaal voor preventieprofessionals

Professionals die een ouderbijeenkomst willen organiseren kunnen gebruik maken van verschillende interventies.

Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs biedt Helder op School verschillende interventies voor leerlingen en ouders zoals Frisse Start en Samen Fris.

Voor ouders met kinderen van ongeveer 15 tot 20 jaar is er de ouderbijeenkomst Helder Opvoeden. Deze bijeenkomst kan worden aangeboden op scholen (VO en MBO), maar ook in buurtcentra of op andere plekken waar ouders komen. Dankzij de modulaire opzet kan deze ouderbijeenkomst op maat gemaakt worden voor verschillende doelgroepen.

Vier bouwstenen

De ouderbijeenkomst Helder Opvoeden bestaat uit verschillende bouwstenen:

  • Opvoedtips die bijdragen aan het voorkomen van (problemen door) middelengebruik
  • Uitleg over waarom pubers een groter risico lopen op problemen door middelengebruik
  • Actuele cijfers en trends over middelengebruik
  • Kennis over gebruik en risico’s van een aantal relevante middelen.

Om de ouderbijeenkomst Helder Opvoeden voor te bereiden en uit te voeren heb je de trainershandleiding en bijbehorende powerpointpresentatie nodig. Deze zijn samen met andere materialen door (aankomende) uitvoerders op te vragen bij het Trimbos-instituut. In deze online toolbox vind je alvast een selectie van de verschillende materialen en voorbeelden ter inspiratie.

Wilt u de ouderbijeenkomst binnen uw organisatie uit laten voeren? Vraag dan de instelling voor verslavingszorg of de GGD binnen uw werkgebied naar de mogelijkheden.

Wil je zelf de ouderbijeenkomst uit gaan voeren of meer informatie? Neem dan contact op met het Trimbos-instituut.

 

 

 

Wat je als ouder moet weten over XTC

Wat je als ouder moet weten over lachgas