Toolbox Helder Opvoeden

De Toolbox Helder Opvoeden biedt bouwstenen voor een ouderavond over alcohol & drugs op de middelbare school.

Het organiseren van een ouderbijeenkomst is altijd maatwerk. Het is belangrijk rekening te houden met de doelgroep, de vragen of zorgen die er leven en de beschikbare tijd. In de trainershandleiding wordt beschreven hoe je de ouderbijeenkomst zo kan samenstellen dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk én bij wat bekend is over effectieve opvoedondersteuning. Wil je zelf de ouderbijeenkomst uit gaan voeren of meer informatie? Neem dan contact op met het Trimbos-instituut.

In de ouderbijeenkomst komen de volgende bouwstenen terug.

Op deze pagina

In deze toolbox vind je informatie over de bouwstenen van de ouderbijeenkomst Helder Opvoeden.

Bouwsteen 1: Zeven opvoedtips

Praktische voorbeelden

Deze zeven opvoedtips vormen de rode draad in de materialen van Helder Opvoeden. Tijdens de ouderbijeenkomst krijgen ouders ook uitleg en praktische voorbeelden bij deze tips. Daarnaast biedt de bijeenkomst mogelijkheid om te oefenen en ervaringen en tips uit te wisselen met andere ouders. Door aan het einde van de bijeenkomst met een visitekaartje te verwijzen naar de website www.helderopvoeden.nl of een folder met opvoedtips mee te geven kunnen ouders alles ook nog een keer op een rustig moment nalezen.

Folders voor ouders

Er zijn verschillende folders die tijdens of na de ouderbijeenkomst aan ouders kunnen worden meegegeven. De volgende materialen kunnen besteld worden in de webwinkel van het Trimbos-instituut.

 

Behoefte aan meer achtergrondinformatie?

In de infosheet Wat kunnen ouders doen in de middelenopvoeding van hun kind? worden de tips verder uitgelegd en kun je de wetenschappelijke onderbouwing terugvinden.

De infosheet Opvoedstrategieën en opvattingen van ouders over roken en alcoholgebruik van hun kinderen geeft meer inzicht in hoe Nederlandse ouders denken over opvoeding en middelengebruik.

Bouwsteen 2: Uitleg over de puberteit

De puberteit is een risicovolle leeftijdsfase als het gaat om middelengebruik. Het puberbrein is vooral gericht op de beloning op de korte termijn. Gevolgen op de langere termijn worden niet altijd overzien en het gedrag is vaak nog impulsief. Ook is het beloningscentrum van de hersenen tijdens de puberteit extra gevoelig. Hierdoor kan middelengebruik op deze leeftijd sneller tot verslaving leiden. Wanneer ouders hier meer inzicht in krijgen helpt dit hen om de risico’s rondom middelengebruik voor hun kind beter in te schatten en de opvoedtips toe te passen. Het is daarom belangrijk om tijdens de ouderbijeenkomst ook tijd in te ruimen voor uitleg over de puberteit.

Dit filmpje kan gebruikt worden om uit te leggen hoe het puberbrein werkt.

Bouwsteen 3: Cijfers en trends

Het middelengebruik onder jongeren wordt regelmatig overschat en soms ook onderschat. Om ouders een reëel beeld te geven van de middelen waar hun kind mogelijk mee in aanraking komt is het goed om recente cijfers uit de eigen regio te laten zien. Maak hiervoor gebruik van de Gezondheidsmonitor Jeugd of andere regionale of lokale onderzoeken. Op deze manier kunnen ouders zich erin herkennen en kan er ook ingespeeld worden op specifieke ontwikkelingen of zorgen. In veel gevallen zal het ouders bekrachtigen in het idee dat de meeste jongeren niet gebruiken en dat het dus normaal is om grenzen te stellen.

Als die cijfers niet voorhanden zijn presenteer dan landelijke cijfers:


Cijfers middelengebruik onder scholieren 12-16 jaar

Hier vind je alle meest recente rapporten terug HBSC, Peilstationsonderzoek en de Leefstijlmonitor.

Kerncijfers drugs: gebruik en trends algemene bevolking
Hier vind je gebruik van drugs in de algemene bevolking.

Nationaledrugmonitor.nl
Ben je op zoek naar meer verdieping per middel? Bekijk dan online de Nationale Drug Monitor (NDM). In de NDM worden continu de meest actuele gegevens verzameld over drugs op nationaal en internationaal niveau.

Bouwsteen 4: Kennis over gebruik en risico's van veelgebruikte middelen

Veel ouders zijn nieuwsgierig naar (nieuwe) drugs. Als er voldoende tijd is kan hier in de ouderbijeenkomst ook op ingegaan worden. Beperk dit dan tot de middelen die volgens de (regionale) cijfers het meest gebruikt worden en waarvan de kans dus groot is dat de kinderen van de doelgroep hier op korte termijn mee in aanraking kunnenn komen. Vaak gaat om het om alcohol, tabak (inclusief vapen)  en cannabis. Soms ook lachgas of xtc.

Het is vooral belangrijk om ouders te wijzen op informatieve websites www.helderopvoeden.nl, www.alcoholinfo.nl, www.rokeninfo.nl en www.drugsinfo.nl. Of op informatiepagina’s van je eigen organisatie. Zo weten ouders dat zij ook zelf op zoek kunnen gaan naar meer informatie op het moment dat zij vragen hebben of zich zorgen maken.

De informatie op deze websites wordt regelmatig bijgewerkt. Je kan deze informatie dus ook zelf gebruiken om je presentatie op maat te maken met actuele informatie over specifieke drugs.

Goede voorbeelden uit het land

Er zijn diverse best practices om inspiratie op te doen. Het aanbod varieert van webinars tot een digitaal magazine.

Relevante pagina’s voor
ouders

Relevante pagina’s voor preventieprofessionals