Samen Fris: niet roken, drinken en blowen

Voor scholieren en ouders

Met Samen Fris gaan leerlingen én ouders samen aan de slag om te zorgen dat hun kind fris blijft door niet te roken, alcohol te drinken en/of te blowen. De lessenserie heeft als doel leerlingen bewust te maken van de risico’s van roken, alcohol drinken en blowen. De lessen zetten bovendien in op een gezonde sociale norm. De ondersteunende informatie voor ouders/verzorgers bestaat uit feiten, tips en voorbeelden die ouders/verzorgers het vertrouwen moeten geven om met hun kind te praten over roken, alcohol drinken en blowen.

Samen Fris bestaat uit een leerling- en een oudergedeelte.

Het leerlinggedeelte bestaat uit vier lessen, er is een lesprogramma voor praktisch (vmbo bl, kl en tl) en een variant voor theoretisch onderwijs (vmbo tl, havo, vwo).

  • Les 1: quiz
  • Les 2: risico’s van alcohol, tabak en wiet
  • Les 3: discussie en voorbereiding huiswerkopdracht
  • Les 4: kennisquiz

Ouders worden betrokken door middel van mails en een website.

Interesse om te gaan werken met Samen Fris? Neem dan contact op met uw instelling voor verslavingszorg of GGD. Kijk voor meer informatie op: www.helderopschool.nl.

Jaar

SKU pfg55189
Category E-learnings