Frisse Start

Werkboek voor de brugklas

Als jongeren naar de brugklas gaan krijgen ze te maken met veel veranderingen: ze gaan naar een nieuwe school, krijgen te maken met wisseling van klassen en docenten, een afname van persoonlijke aandacht van docenten en ze gaan meer tijd doorbrengen met leeftijdsgenoten. Ze worden vatbaarder voor de invloed van deze leeftijdsgenoten en hun attitude ten opzichte van tabak, alcohol en drugs verandert. Hebben de meeste jongeren in het begin van de vroege adolescentie meestal nog een overwegend negatieve attitude ten opzichte van roken, alcohol drinken en blowen, in de loop van de brugklas wordt deze attitude vaak positiever.

Lesprogramma Frisse Start

Het lesprogramma Frisse Start is gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten en sluit daarnaast aan op de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma bevat een werkboek voor leerlingen en een docentenhandleiding en bevat vier lessen (van een lesuur). De indeling van de hoofdstukken is als volgt:

  • Les 1: Naar de brugklas
  • Les 2: Keuzes maken
  • Les 3: Smartquiz
  • Les 4: Denkfout

Frisse Start is onderdeel van Helder op School. Het lesmateriaal is alleen te bestellen door scholen waar een training uitgevoerd is door de GGD of instelling voor verslavingszorg. Meer informatie op www.helderopschool.nl.

Gewicht 100 g
Pagina's

24

Jaar

SKU pfg55173
Category Cursusmateriaal