Re-integratie en participatie in de samenleving

Hoe zorgt u ervoor dat mensen met een (ernstige) psychische aandoening zich weer nuttig voelen in de maatschappij? We ondersteunen u met best practices rond arbeidsintegratie, maatschappelijke participatie en inclusie.

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veel taken van de langdurige GGZ overgeheveld naar maatschappelijke organisaties. Ook gemeenten hebben nieuwe zorg- en begeleidingstaken gekregen op het gebied van maatschappelijke participatie.

Ondersteuning bij ontwikkeling expertise

Als professional of ervaringsdeskundige wilt u dat mensen met psychische aandoeningen de kans krijgen om op een zinvolle manier deel te nemen aan de maatschappij en het arbeidsleven. Daarom ondesteunen wij u, door samen met u te kijken:

  • hoe u kunt zorgen voor een positievere beeldvorming van mensen met psychische problemen;
  • hoe u de participatiekansen van deze doelgroep kunt vergroten, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt;
  • wat de meest effectieve en efficiënte aanpak van participatie is;
  • welke bestaande kennis en ervaring er is, en welke initiatieven daar zijn ontwikkeld;
  • hoe u uw eigen expertise kunt ontwikkelen.

Zie ook: IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun

Bevordering inclusie van inwoners met een psychische beperking

Hoe zorg je als gemeente dat alle inwoners zich welkom voelen en kunnen meedoen, dus ook inwoners met psychische problemen of een verslaving? Deze handr...

Lees meer >

Panel Psychisch Gezien 2022

In 2010 is het Trimbos-instituut gestart met het panel Psychisch Gezien: een landelijk panel van en voor mensen met psychische aandoeningen. Doel van he...

Lees meer >

Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

Het Beroepscompetentieprofiel (BCP) Ervaringsdeskundigheid is een inhoudelijk herziening van het BCP van 2013. Het BCP uit 2013 is destijds grotendeels ...

Lees meer >

Actueel