Effectief aanpakken van participatie en arbeidsintegratie

Mensen met een psychische aandoening hebben vaak last van negatieve beeldvorming op de arbeidsmarkt. Een goede aanpak kan dat beeld omkeren. Zo voelt uw doelgroep zich serieus genomen en ondersteund in het herstelproces. En hun herstel (en deelname) is voor de samenleving weer positief. Wij helpen u om maatschappelijke participatie vorm te geven met onderzoek en advies.

Advies en begeleiding bij aanpak van participatie en arbeidsdeelname

Het Trimbos-instituut heeft jarenlange ervaring met mensen met een psychische aandoening. Die kennis passen wij toe in ons advies aan u. Bijvoorbeeld over de manier waarop u een goede en effectieve aanpak kunt opstellen om mensen te helpen te re-integreren op de arbeidsmarkt. Ook geven wij vanuit onze ervaring feedback op plannen die u al heeft gemaakt. Samen met u evalueren we de resultaten van uw inspanningen. Ook helpen we u met reflectie en evaluatie zodat u uw plannen kunt borgen in de organisatie. En we adviseren en coachen over uw onderzoeken.

Onderzoek en expertise over mensen met psychische aandoeningen

Wij hebben veel ervaring met onderzoek op allerlei gebieden die te maken hebben met psychische aandoeningen. Daarbij hebben we met name gekeken naar arbeidsparticipatie en sociale inclusie van  mensen met ernstige psychische aandoeningen. Voor uw organisatie kunnen we putten uit bestaand onderzoek en hebben we inzicht in het maatschappelijk functioneren van mensen uit de doelgroep in het Panel Psychisch gezien. Maar ook voeren we nieuw onderzoek voor u uit, zoals kwaliteits-, evaluatie- en implementatieonderzoek. Wij zoeken altijd naar het best passende onderzoek bij uw vraag. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.