Monitoring drugsincidenten in Nederland: MDI

Gebeurt er een ongeluk of vindt er een vergiftiging plaats? Het verband met drugsgebruik wordt vaak snel gelegd. Maar hoe vaak komen (ernstige) incidenten met bijvoorbeeld XTC, GHB of paddo’s eigenlijk voor?

Op deze vraag geeft de Monitor DrugsIncidenten (MDI) zicht. Samen met het DIMS geeft deze monitor een goed beeld van de acute risico's van drugsgebruik in Nederland.

Met deze monitor houden wij bij het Trimbos-instituut sinds 2009 actuele gegevens bij over aard en omvang van drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. Rond de dertig medische diensten leveren de gegevens aan. De anoniem verzamelde gegevens geven zicht op een aantal aspecten:

 • De man/vrouwverdeling en leeftijdsverdeling bij acute drugsincidenten;
 • de gebruikte middelen;
 • combinatiegebruik van drugs en alcohol;
 • de mate waarin de patiënt onder invloed;
 • het acute gezondheidsprobleem.

Producten

Download de laatste factsheet van de Monitor Drugsincidenten. Daarin staan onder meer de meest actuele gegevens van druggerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland.

Product image

Monitor drugsincidenten 2022

Bekijk dit product

Zorgverleners melden incidenten

Hoe gaat het monitoren van gezondheidsincidenten als gevolg van drugs in zijn werk? In acht regio’s houden afdelingen spoedeisende hulp, ambulancediensten, politieartsen en EHBO’ers op evenementen continu gegevens bij over drugsincidenten. Deze diensten zien over het algemeen elk een ander type problematiek:

 • De EHBO-organisaties zien overwegend lichte gezondheidsproblemen, vaak na ecstasygebruik.
 • Ambulances en ziekenhuizen worden geconfronteerd met een mix van ernstige en lichte intoxicaties, samenhangend met het gebruik van middelen als GHB, cannabis en cocaïne en juist weinig ecstasy.
 • Patiënten die door politieartsen worden gezien hebben vaak stimulerende middelen genomen.

Dankzij deze verschillende bronnen ontstaat  een breed overzicht van de acute problemen die zich voordoen na drugsgebruik.

Doelen van MDI: preventie en schadebeperking

Alle deelnemende medische diensten zijn onderdeel van het ‘drugsincidentennetwerk’. Dit netwerk zorgt voor deskundigheidsbevordering van hulpverleners. Zij worden op de hoogte gehouden van:

 • (nieuwe) drugs op de markt;
 • vervuilingen en de risico’s daarvan;
 • het herkennen en behandelen van drugsincidenten.

Het drugsincidentennetwerk is ook van belang voor het beperken van schade in acute situaties. Wijzen monitorgegevens op een acuut risico voor de volksgezondheid? Dan kunnen regionale of landelijke waarschuwingsacties worden opgezet. Dat gebeurt volgens een Red Alert–procedure, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS).

Informatie voor beleid

De MDI levert ook informatie die relevant is voor beleid. De toename van ernstige ecstasy-gerelateerde incidenten (die in de MDI te zien is) in combinatie met de stijging van de gemiddelde dosis werkzame stof in ecstasy (aangetoond door het DIMS) is een duidelijk signaal voor VWS om het beleid rond ecstasy extra aandacht te geven.

Drugsincident melden?

Voor deelnemers MDI
Op dit moment werkt de website iets anders dan u gewend bent. De web-omgeving door deelnemers (achter login) wordt vernieuwd en is daardoor tijdelijk niet beschikbaar. Heeft u specifieke vragen of bent u op zoek naar informatie uit de deelnemersomgeving? Neem contact met ons op: