Implementatienetwerken

Om de (wetenschappelijke) kennis over implementatie beter te benutten, zijn er diverse implementatienetwerken opgezet. Het Trimbos-instituut is lid van een aantal van die netwerken.

Global Implementation Initiative

Het Global Implementation Initiative (GII) is in 2012 opgericht met als doel:

  • (Inter)nationale implementatienetwerken aan elkaar te verbinden
  • het gebruik van effectieve implementatiestrategieën bij onderzoekers, beleidsmakers en praktijk te stimuleren;
  • en daarmee de resultaten voor kinderen, families en gemeenschappen in het sociaal domein over de wereld te verbeteren.

Elke twee jaar organiseert de GII de Global Implementation Conference. Het Centrum voor Implementatie maakte in 2017 deel uit van het internationale adviescomité.

European Implementation Initiative

In navolging van de GII is in 2015 het European Implementation Collaborative (EIC) opgericht. De doelen van het EIC zijn overeenkomstig aan die van het GII, maar richten zich specifiek op de Europese context. Op www.implementation.eu is meer informatie te vinden over dit initiatief waar het Trimbos-Instituut deel van uitmaakt.

Nederlands Implementatie Collectief

Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) is in 2014 opgericht door het Nederlands Jeugdinstituut, TNO, Hogeschool van Amsterdam en het Trimbos-instituut. Het NIC is opgericht om de bewustwording te vergroten in de jeugdhulp en publieke gezondheidszorg dat evidence-based implementeren van belang is. Het collectief kent +/-125 leden en organiseert jaarlijkse diverse activiteiten waarin de onderwerpen implementatie en implementatieonderzoek centraal staan.

Artikel "De ontwikkeling van implementatienetwerken"

In het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (TSG) wordt ingegaan op de ontwikkeling van implementatienetwerken. Zowel nationaal als internationaal zijn er diverse initiatieven om de kennisuitwisseling over implementatie(-onderzoek) beter te delen. Pauline Goense en haar collega’s van het Nederlands Implementatie Collectief beschrijven de stand van zaken.

De ontwikkeling van implementatienetwerken van Pauline B. Goense, Marleen Wilschut, Margot Fleuren, Karlijn Stals, Ferry Goossens en Leonieke Boendermaker.