Langdurige GGZ: effectieve interventies en erkenning

Welke interventies werken? Een onafhankelijke erkenningscommissie heeft verschillende interventies voor de langdurige ggz beoordeeld op kwaliteit. Zodat u betere zorg kunt leveren aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Erkenningscommissie

De onafhankelijke commissie die interventies beoordeelde, is ontbonden. Daarom kunnen geen nieuwe interventies worden aangeboden ter beoordeling.

De hier genoemde interventies zijn in het verleden door de commissie beoordeeld op kwaliteit. Het doel hiervan is om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetreing van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. De commissie bestond uit deskundigen uit de wetenschap, praktijk en beleid die op persoonlijke titel plaatsnamen in deze expertgroep.

Beoordelingsystematiek

De werkwijze voor beoordeling is vergelijkbaar met de erkenningstrajecten van het Nji, Movisie, Vilans, het Nederlands Instituut voor Sport en bewegen, het Centrum Gezond Leven en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Interventies zijn erkend als:

  • Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (hoogste niveau)
  • Goede aanwijzingen voor effectiviteit
  • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  • Goed onderbouwd (laagste niveau)

Interventies met sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Interventies met goede aanwijzingen voor effectiviteit

Interventies met eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwde interventies

Elders erkende interventies

Soms worden binnen andere werkvelden (bv. gehandicaptenzorg, ouderenzorg, sociale sector, gezondheidsbevordering) interventies erkend die mogelijk ook interessant zijn voor de Langdurige GGZ, maar binnen deze setting nog onvoldoende zijn onderbouwd of onderzocht. Hieronder enkele verwijzingen naar interventies die zijn erkend bij externe databanken.

Onderstaande interventies zijn erkend door de deelcommissie Justitiële Interventies.

Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose cliënten

De Handreiking implementeren van geïntegreede behandeling van dubbele diagnose cliënten is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor organisaties en profess...

Lees meer >

Geintegreerde behandeling van dubbele diagnose

Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose is een vertaling van het Amerikaanse boek Integrated treatment for dual disorders, dat inmiddels doorgaat...

Lees meer >

Effectiviteit van individuele plaatsing en steun in Nederland

De meeste mensen met ernstige en langdurige psychische stoornissen, zoals schizofrenie en andere psychosen, bipolaire stoornissen, ernstige depressies e...

Lees meer >

Nieuws