WRAP: Wellness Recovery Action Plan

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) ondersteunt mensen om weer grip te krijgen (en te houden) op het leven wanneer dat ontregeld raakt door ernstige gebeurtenissen.

WRAP is een plan dat mensen zelf maken voor herstel in hun eigen leven. Dit proces wint sterk aan kracht door de ervaringsdeskundige ondersteuning en uitwisseling. WRAP sluit dan ook naadloos aan op de herstelproducten van HEE.

Zie ook: 'WRAP handreiking en modelgetrouwheidschaal nu breed beschikbaar'

Over de grondlegger

Mary Ellen Copeland maakte in de jaren '80 voor zichzelf de eerste voorloper van een WRAP om zich te kunnen ontworstelen aan de zorg nadat ze jaren was opgenomen als gevolg van een psychiatrische aandoening. Zij ondervond dat zorg vooral bestond uit het behandelen van symptomen met medicatie. Van behandelaars kreeg ze de boodschap dat er weinig hoop was dat ze ooit nog een volwaardig leven zou kunnen leiden.

Toepassing van haar WRAP heeft haar de mogelijkheden gegeven om de regie over haar eigen leven weer terug te nemen. Op grond van deze ervaringen en daarnaast de inbreng van veel mensen die ook worstelden met allerlei verschillende psychiatrische symptomen, is in 1997 de WRAP ontwikkeld zoals die nog steeds wordt toegepast en verspreid.

Wereldwijd ingezet

Het Copeland Center in Amerika ondersteunt door scholing en voorlichting wereldwijde en modelgetrouwe verspreiding van WRAP. In Amerika is de WRAP inmiddels goed onderzocht met als uitkomst significante verbetering op symptomen en op belangrijke psychosociale aspecten van herstel. In Nederland sluit WRAP goed aan bij bestaande instrumenten voor herstel en ervaringsdeskundigheid. WRAP is in 2011 naar Nederland gehaald door het Trimbos (HEE) en Phrenos en wordt geïmplementeerd in Nederland volgens de richtlijnen van het Copeland Center.

Hoe werkt WRAP voor jou?

De basis is het vullen van een koffer met gereedschap voor een goed gevoel, met daarin alles wat je kan helpen bij jouw welbevinden. Dit gereedschap pas je toe op verschillende velden: een dagelijks onderhoudsplan, triggers (+actieplan), vroege waarschuwingstekens (+actieplan), tekens van ontsporing (+actieplan) en een crisis- en post crisisplan.

Dat lijkt een hele klus en dat is het ook, maar daarom werk je hier aan in een groep met ondersteuning van 2 facilitators die zelf ook een WRAP hebben gemaakt en ervaring hebben hoe je er mee kan werken en hoe dit je kan steunen.

In 8 bijeenkomsten loop je de hele werkwijze door en dan heb je meestal op elk gebied wel een begin gemaakt. Je kunt je eigen tempo volgen, en je hebt meer aan 2 gereedschappen van jezelf die je echt helpen dan een hele koffer vol van goede raad van anderen.

Implementatie van WRAP in Nederland

WRAP wordt ook in Nederland zo goed mogelijk geborgd, om de kwaliteit te handhaven die het tot een succesvol zelfhulp instrument maakt.

Belangrijke ankers hier in zijn dat gewaarborgd wordt dat de WRAP voor iedereen die dat wil gaan benutten toegankelijk gemaakt wordt. Dat het iedereen vrijstaat om de kennis en inzichten die dat oplevert naar eigen inzicht toe te passen. En dat de WRAP alleen gegeven mag worden door gecertificeerde Facilitators (ondersteuners die het voor deelnemers gemakkelijker maken om je eigen welbevinden te bevorderen met behulp van de handvatten die de WRAP levert). Deze Facilitators zijn getraind volgens het programma en de richtlijnen die door Copeland Center zijn vastgesteld, dwz dat deze opleiding verzorgd word door Advanched Level Facilitators. Met organisaties die de WRAP voor beschikbaar willen stellen worden afspraken gemaakt over de manier waarop WRAP wordt aangeboden door de instellen en zij de (Advanched)facilitators dienen te ondersteunen in hun taak.

Inmiddels zijn er ongeveer 18 mensen actief als Advanched Level WRAP Facilitators (ALWF). Zij zijn verbonden aan diverse organisatie vooral vanuit de GGZ. Er zijn honderden facilitators actief in het land. Ook daarvan zijn de meeste verbonden aan een GGz-organisatie. Wel wordt WRAP ook steeds meer verspreid in het sociale domein.

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.