Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies uitgebreid

Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies uitgebreid

Het Trimbos-instituut en Vilans zijn toegetreden tot het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Op 23 juni ondertekenden zij samen met de vijf huidige partners van het Samenwerkingsverband een convenant met afspraken voor onderlinge samenwerking in het beoordelen en erkennen van interventies.

Daarmee is een brede coalitie ontstaan voor het bevorderen van een eenduidige beoordeling van interventies voor jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, het sociale domein, langdurige GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Stimuleren integrale aanpak
Naast de twee nieuwe toetredende partners bestaat het Samenwerkingsverband uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. Partijen beheren gezamenlijk het erkenningstraject voor interventies, maar zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen sector. Interventie-eigenaren kunnen hun aanpak in dit traject op onafhankelijke wijze laten beoordelen op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Notitie Erkenning van Interventies
Met de ondertekening van het nieuwe convenant, onderschrijven de kennisinstituten ook de vernieuwde criteria en procedures voor beoordeling door de Erkenningscommissie Interventies. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies 2015-2018.

Inmiddels zijn twaalf interventies beoordeeld (meer informatie over deze interventies).

Meer informatie 
Sonja van Rooijen (srooijen@trimbos.nl)

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)