Erkende interventies voor langdurige ggz

Welke interventies werken? Een onafhankelijke erkenningscommissie heeft verschillende interventies voor de langdurige ggz beoordeeld op kwaliteit. Zodat u betere zorg kunt leveren aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Erkenningscommissie

De onafhankelijke commissie die interventies beoordeelde, is ontbonden. Daarom kunnen geen nieuwe interventies worden aangeboden ter beoordeling.

De hier genoemde interventies zijn in het verleden door de commissie beoordeeld op kwaliteit. Het doel hiervan is om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetreing van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. De commissie bestond uit deskundigen uit de wetenschap, praktijk en beleid die op persoonlijke titel plaatsnamen in deze expertgroep.

Beoordelingsystematiek

De werkwijze voor beoordeling is vergelijkbaar met de erkenningstrajecten van het Nji, Movisie, Vilans, het Nederlands Instituut voor Sport en bewegen, het Centrum Gezond Leven en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. 

Interventies zijn erkend als:

  • Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (hoogste niveau)
  • Goede aanwijzingen voor effectiviteit
  • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  • Goed onderbouwd (laagste niveau)

Interventies met sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Interventies met goede aanwijzingen voor effectiviteit

Interventies met eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwde interventies

Elders erkende interventies

Soms worden binnen andere werkvelden (bv. gehandicaptenzorg, ouderenzorg, sociale sector, gezondheidsbevordering) interventies erkend die mogelijk ook interessant zijn voor de Langdurige GGZ, maar binnen deze setting nog onvoldoende zijn onderbouwd of onderzocht. Hieronder enkele verwijzingen naar interventies die zijn erkend bij externe databanken.

Onderstaande interventies zijn erkend door de deelcommissie Justitiële Interventies. 

Wilt u meer weten over dit dossier?

Maaike van Vugt

Stuur een bericht aan contactpersoon Maaike van Vugt of bel +31 (0)30 - 2959(356)

Meer producten

Producten

Nieuws

Nieuwe impuls nodig voor ambulantisering
14 december 2016 - Minister Schippers heeft vandaag het jaarrapport van de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ aangeboden..
Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies uitgebreid
24 juni 2015 - Het Trimbos-instituut en Vilans zijn toegetreden tot het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Op 23 juni..
Weer vijf interventies erkend door Erkenningscommissie Langdurige GGZ
18 maart 2015 - Deze maand zijn weer verschillende interventies beoordeeld door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ. De interventies..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Hamerpagt, D., Rooijen, M. van, Walburg, J., Land, H. van 't (2012). Effectief zelfmanagement: patiënten en zorgprofessionals aan het woord. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(42006), 25-35.

Strating, M.M.H., Broer, T., Rooijen, S. van, Bal, R.A., Nieboer, A.P. (2011). Quality improvement in long-term mental health: results from four collaboratives. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. doi:10.1111/j.1365-2850.2011.01802.x

Neijmeijer, L., Rooijen, S. van (2009). Herstelgerichte zorg voor langverblijvers in de GGZ. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64(12), 1080-1092.

Meer publicaties over dit onderwerp