Langdurige GGZ: effectieve interventies en erkenning

Als behandelaar bent u altijd op zoek naar methoden die werken. Welke interventies werken?

Bij het Trimbos-instituut ondersteunen wij de onafhankelijke erkenningscommissie voor de beoordeling van interventies in de langdurige GGZ. Deze commissie beoordeelt methoden op kwaliteit en zorgt voor het stempel ´erkend effectieve interventie´. Zodat u betere zorg kunt leveren aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Erkend effectieve interventies langdurige GGZ

Voor een reeks interventies heeft de beoordelingscommissie de effectiviteit al vastgesteld:

Interventies aanmelden voor beoordeling

Wilt u een interventie voor de langdurige GGZ aanmelden ter beoordeling? Dan moet uw methode aan een reeks eisen voldoen. De interventie moet voldoende beschreven zijn en moet één of meer van de volgende doelen dienen:

  • Een verbetering van de geestelijke gezondheid en/of de ervaren kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen; 
  • Een verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

Wat kunnen wij voor u betekenen bij het aanmelden van een interventie ter beoordeling? Kijk op de pagina’s over de aanmeldingsprocedure interventies langdurige GGZ.

Wilt u meer weten over dit dossier?

Maaike van Vugt

Stuur een bericht aan contactpersoon Maaike van Vugt of bel +31 (0)30 - 2959(356)

Meer producten

Producten

Nieuws

Nieuwe impuls nodig voor ambulantisering
14 december 2016 - Minister Schippers heeft vandaag het jaarrapport van de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ aangeboden..
Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies uitgebreid
24 juni 2015 - Het Trimbos-instituut en Vilans zijn toegetreden tot het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Op 23 juni..
Weer vijf interventies erkend door Erkenningscommissie Langdurige GGZ
18 maart 2015 - Deze maand zijn weer verschillende interventies beoordeeld door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ. De interventies..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Hamerpagt, D., Rooijen, M. van, Walburg, J., Land, H. van 't (2012). Effectief zelfmanagement: patiënten en zorgprofessionals aan het woord. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(42006), 25-35.

Strating, M.M.H., Broer, T., Rooijen, S. van, Bal, R.A., Nieboer, A.P. (2011). Quality improvement in long-term mental health: results from four collaboratives. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. doi:10.1111/j.1365-2850.2011.01802.x

Neijmeijer, L., Rooijen, S. van (2009). Herstelgerichte zorg voor langverblijvers in de GGZ. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64(12), 1080-1092.

Meer publicaties over dit onderwerp