Eerste interventies erkend door Erkenningscommissie Langdurige GGZ

Eerste interventies erkend door Erkenningscommissie Langdurige GGZ

Dit najaar zijn de eerste interventies beoordeeld door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ. Vijf interventies zijn erkend als ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief.' Het erkenningstraject beoogt bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Erkende interventies
Interventies worden erkend op verschillende niveaus. Hiervoor zijn heldere criteria geformuleerd. De beoordeling ‘bewezen effectieve interventie’ is toegekend aan de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), Individuele Plaatsing en Steun (IPS), Herstellen doe je zelf en de Crisiskaart. De Triadekaart is erkend als ‘goed onderbouwde interventie.’ De interventiebeschrijvingen zijn binnenkort te vinden in de databank op de website van het Trimbos-instituut en in de digitale kwaliteitsbibliotheek van het Kwaliteitsinstituut.

Bevorderen kwaliteitsontwikkeling
Het erkenningstraject is erop gericht om professionals in het werkveld een duidelijk overzicht te bieden van bestaande interventies en hen te stimuleren meer gebruik te maken van goed onderbouwde en effectieve interventies. De ontwikkeling van het erkenningstraject voor de langdurige GGZ maakt deel uit van het project ‘Good Practices in de Care’ van het Kwaliteitsinstituut. Dit heeft als doel om kwaliteitsontwikkeling in de langdurige zorg te bevorderen. Het Trimbos-instituut en Vilans werken aan dit erkenningstraject, waarbij het Trimbos-instituut verantwoordelijk is voor de langdurige GGZ. De procedure en werkwijze zijn vergelijkbaar met de erkenningstrajecten van het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, het Centrum Gezond Leven, Movisie en Vilans.

Interventie indienen
In 2015 worden opnieuw interventies ter beoordeling voorgelegd aan de Erkenningscommissie Langdurige GGZ. Vindt u dat uw interventie erkenning verdient en bent u bereid een uitgewerkte beschrijving aan te leveren volgens opgestelde richtlijnen? Neem dan contact op met Annemieke Hendriksen van het Trimbos-instituut. Wij helpen u graag op weg om een goede interventiebeschrijving in te dienen.

Contactpersoon
Annemieke Hendriksen, ahendriksen@trimbos.nl

Direct naar het interventieoverzicht

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)