Effectiviteit van individuele plaatsing en steun in Nederland

Verslag van een gerandomisserde gecontroleerde effectstudie

De meeste mensen met ernstige en langdurige psychische stoornissen, zoals schizofrenie en andere psychosen, bipolaire stoornissen, ernstige depressies en persoonlijkheidsstoornissen, zijn geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid verklaard of behoren tot de cliënten van de sociale dienst met een zogeheten grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Naar schatting heeft slechts 10 tot 15% van deze groep regulier werk. Niettemin wil het merendeel van deze groep (weer) aan het werk, mits de condities gunstig zijn. Arbeidsre-integratie voor deze doelgroep is in afgelopen decennia uitgegroeid tot een veelzijdige praktijk. Veel projecten exploiteren zelf beschutte werkplaatsen, andere zijn via voorbereidende trajecten gericht op reguliere arbeid.

SCION staat voor a Study of Cost-effectiveness of IPS on Open employment in the Netherlands en betreft een studie naar het arbeidsre-integratiemodel Individual Placement & Support (IPS, ook wel vertaald als Individuele Plaatsing & Steun). IPS is een in de Verenigde Staten ontwikkelde vorm van arbeidsbegeleiding, bedoeld om mensen die langdurig afhankelijk zijn van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) weer aan het werk te helpen.

SCION is uitgevoerd als een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) waarbij deelnemers, die betaald werk willen vinden en daarbij begeleid willen worden, via loting naar een IPS-traject of een regulier arbeidsre-integratietraject werden verwezen. De belangrijkste uitkomstmaat van deze studie is het verkrijgen van regulier betaald werk. Daarnaast is nagegaan of IPS kosteneffectief is en tot een hogere kwaliteit van leven, meer zelfwaardering en een beter psychisch functioneren leidt.

Auteur J. van Busschbach, H. Michon, M. van Vugt, A. Stant, L. Aerts-Roorda, N. van Erp
Auteur

, , , , ,

Pagina's

98

Jaar

SKU af1145
Category Rapporten