Kinderen en meeroken

Het aantal gezinnen waar wel eens in huis gerookt wordt, daalt sinds 2008 geleidelijk. Toch geeft bijna een vijfde (19 procent) van de ouders aan dat er binnenshuis wordt gerookt. Wilt u als zorgverlener het onderwerp meeroken bespreken? Het project Rookvrij Opgroeien biedt materialen en scholing om het gesprek met ouders prettig, snel en effectief te laten verlopen. 

Kinderen die regelmatig meeroken, lopen risico op onder meer luchtwegklachten, terugkerende oorontstekingen en astma. Komt u in aanraking met kinderen met dergelijke klachten? Dan is meeroken een onderwerp dat aan bod kan komen. Jongeren die regelmatig meeroken, beginnen zelf ook vaker met roken. Als zorgverlener kunt u helpen voorkomen dat kinderen vroeg starten met roken. Jongeren luisteren relatief goed naar het advies van een medisch zorgverlener.

Scholing in gespreksvoering

Wilt u meeroken prettig, snel en effectief met ouders bespreken? Er zijn e-learnings beschikbaar voor de kraamzorg en voor JGZ-verpleegkundigen en -artsen (in opleiding). Beide e-learnings zijn geaccrediteerd en bestaan uit enerzijds informatie over meeroken en anderzijds training in gespreksvaardigheden aan de hand van gefilmde casussen.

Zie voor meer informatie rokeninfo.nl/rookvrijopgroeien of neem contact op met het trainingsbureau, trainingsbureau@trimbos.nl.

Rookvrije ouders door stoppen met roken ondersteuning

Als zorgverlener hoeft u het gesprek niet zelf aan te gaan: u kunt rokende ouders direct doorverwijzen naar effectieve stoppen met roken ondersteuning. Wanneer u tijdens een consult met ouders over stoppen met roken praat, kunt u vragen of ze gebeld willen worden over stoppen met roken ondersteuning. Als een ouder positief reageert, meldt u de ouder aan. Een stoppen met roken coach neemt dan contact op met de ouder om meer informatie te geven over de interventie Rookvrije Ouders.

Het Trimbos-instituut is een implementatieonderzoek gestart naar de effectieve interventie Rookvrije Ouders.

Meer informatie of werken met Rookvrije Ouders? Kijk dan op rokeninfo.nl/rookvrijeouders