Kinderen en meeroken

Het aantal gezinnen waar wel eens in huis gerookt wordt, daalt sinds 2008 geleidelijk. Toch geeft bijna een vijfde (19 procent) van de ouders aan dat er binnenshuis wordt gerookt. Wilt u als zorgverlener het onderwerp meeroken bespreken? Het project Rookvrij Opgroeien biedt materialen en scholing om het gesprek met ouders prettig, snel en effectief te laten verlopen. 

Kinderen die regelmatig meeroken, lopen risico op onder meer luchtwegklachten, terugkerende oorontstekingen en astma. Komt u in aanraking met kinderen met dergelijke klachten? Dan is meeroken een onderwerp dat aan bod kan komen. Jongeren die regelmatig meeroken, beginnen zelf ook vaker met roken. Als zorgverlener kunt u helpen voorkomen dat kinderen vroeg starten met roken. Jongeren luisteren relatief goed naar het advies van een medisch zorgverlener.

Scholing in gespreksvoering

Wilt u meeroken prettig, snel en effectief met ouders bespreken? Er zijn e-learnings beschikbaar voor de kraamzorg en voor JGZ-verpleegkundigen en -artsen (in opleiding). Beide e-learnings zijn geaccrediteerd en bestaan uit enerzijds informatie over meeroken en anderzijds training in gespreksvaardigheden aan de hand van gefilmde casussen.

Zie voor meer informatie rokeninfo.nl/rookvrijopgroeien of neem contact op met het trainingsbureau, trainingsbureau@trimbos.nl.

Rookvrije ouders door telefonische coaching

Als zorgverlener hoeft u het gesprek niet zelf aan te gaan: u kunt ook direct doorverwijzen. Zo kunt u bijvoorbeeld meedoen aan het project Rookvrije ouders. Dit is een onderzoeksproject gericht op de toeleiding van rokende ouders naar telefonische stoppen-met-roken coaching. Deze interventie is bijzonder geschikt voor drukbezette ouders, omdat er proactief wordt gehandeld. Als zorgverlener kunt u dan de ouder vragen of hij of zij het goed vindt om gebeld te worden door een stoppen-met-roken coach. Als de ouder instemt belt de coach de ouder later hierover terug. 

Meerr informatie op rokeninfo.nl/rookvrijeouders

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.