Nieuws |

Maak regels en afspraken over alcohol en drugs op evenementen

Maak regels en afspraken over alcohol en drugs op evenementen

Gebruik van alcohol en drugs vergroot de kans op veiligheids- en gezondheidsproblemen tijdens evenementen en festivals. Voorkom dit door tijdig afspraken te maken met alle betrokken partijen. Tips hiervoor vindt u in de infographic 'Alcohol en drugs bij evenementen.'

Gemeenten en adviseurs die betrokken zijn bij festivals en evenementen weten: gebruik van alcohol en drugs vergroot de kans op veiligheids- en gezondheidsproblemen. Tijdig afspraken maken over het alcohol- en drugsbeleid met alle betrokken partijen, kan veel problemen voorkomen. Het Trimbos-instituut heeft een digitaal hulpmiddel voor gemeenten ontwikkeld dat hierbij behulpzaam is: de infographic ‘Alcohol en drugs op evenementen’.

De infographic laat zien welke maatregelen ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat tijdens evenementen:

  1. De Drank- en Horecawet en Opiumwet nageleefd en gehandhaafd worden.
  2. Gezondheids- en veiligheidsproblemen door (overmatig) alcohol- en drugsgebruik worden voorkomen.

Interactief festivalterrein

Aan de hand van negen thema’s leidt de interactieve infographic u over een denkbeeldig evenemententerrein en laat zien welke maatregelen u kunt inzetten en welke afspraken gemaakt moeten worden. Zo ziet u in het thema ‘Communicatie’ hoe u met bezoekers communiceert over huisregels en gezondheidsmaatregelen en vindt u onder ‘Toezicht en handhaving informatie over waar de verantwoordelijkheden liggen bij het schenken van alcohol en het toezicht daarop.

Voor elk thema kunt u een pop-up venster openen, waarin beknopt de belangrijkste aandachtspunten en tips staan. Wie meer wil weten, kan doorklikken naar de leidraad ‘Alcohol en drugs bij evenementen’ met daarin nog veel meer informatie.

Voor gemeenten en ketenpartners

De infographic is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de vergunningverlening en organisatie van evenementen. Daarnaast is de leidraad relevant voor ketenpartners die betrokken zijn bij de vergunningverlening voor een evenement, zoals adviseurs van de GHOR, GGD en de instelling voor verslavingszorg.

Meer over dit thema

Denkt u mee?

We gaan onderzoeken of de informatie in de infographic en de Leidraad ook bruikbaar is voor kleinere evenementen. Wilt u meedenken of wilt u meer weten over alcohol en drugs bij evenementen? Neem contact op met het Gemeenteteam.

Meer info

Aukje Sannen
Wetenschappelijk medewerker | Adviseur gemeenten