Nieuws |

Drugsincidenten door uitgaan in 2022 weer op niveau van vóór corona

In 2022 zijn er weer evenveel drugsincidenten gemeld als voor de coronapandemie. Relatief veel patiënten vertonen ernstige vergiftigingsverschijnselen bij ecstasygebruik. Verder neemt het aantal meldingen met 3- of 4-MMC en ketamine toe. Dat blijkt uit de gegevens van de Monitor Drugsincidenten (MDI).

Esther Croes vat de opvallendste bevindingen hieronder samen. Ook licht ze incidenten rondom 3-MMC en ecstasy verder toe:

Door de coronamaatregelen was het aantal gemelde drugsincidenten onder toeristen en uitgaanders in de jaren 2020 en 2021 fors gedaald. In februari 2022 werden de laatste maatregelen losgelaten en kwam het aantal gemelde drugsincidenten die zijn gerelateerd aan uitgaan terug op het niveau van 2019. Ook het aantal gemelde incidenten onder toeristen nam weer toe, maar dit aantal lag nog wel onder het niveau van 2019.

Ecstasypatiënten zwaarder onder invloed

Ecstasygebruik bleef ook in 2022 een grote rol spelen in de gerapporteerde incidenten onder uitgaanders. Drie op de vijf incidenten op feesten waren gerelateerd aan ecstasy, al dan niet in combinatie met andere middelen. Toen het uitgaansleven in 2021 tijdelijk open ging na twee zomers van lockdowns, bereikte het aandeel ecstasy-incidenten een hoogtepunt. Hoewel het aandeel meldingen in 2022 daalde naar pre-COVID-niveau, vertoonden nog steeds relatief veel patiënten ernstige vergiftigingsverschijnselen zoals een verlaagd bewustzijn. Dat is opmerkelijk, want in dezelfde periode daalde het gemiddelde MDMA-gehalte in ecstasypillen en waren de zeer-hoog-gedoseerde pillen minder vaak in omloop.

Meer 3- en 4-MMC-vergiftigingen

Het aantal meldingen van incidenten met 3- of 4-MMC neemt sinds 2018 elk jaar toe. Ook na de plaatsing van 3-MMC op lijst II van de Opiumwet in het najaar van 2021. Wel laten analyses van de drugstestservice van het Drugs Informatie en Monitorings Systeem (DIMS) zien dat veel als 3-MMC verkochte drugs geen 3-MMC zijn, maar het sterk daarop lijkende 3-CMC. Vermoedelijk was dus een groot deel van de in 2022 als 3- of 4-MMC geregistreerde incidenten eigenlijk het gevolg van 3-CMC-gebruik. Sinds september 2023 is ook 3-CMC verboden. De incidenten betroffen vaak mensen van begin twintig die ook onder invloed waren van alcohol en/of andere drugs.

Medische problemen door ketamine- en lachgasgebruik

Op de spoedeisende hulp was er opnieuw een sterke toename in het aantal mensen dat medische behandeling nodig had voor een vergiftiging met ketamine. Met deze patiënten was vaak geen contact te maken door bewusteloosheid, hevige agitatie, psychotische episodes of insulten. Op feesten bleef het aandeel incidenten met (onder andere) ketamine stabiel op het pre-COVID-niveau (9%) en betrof het meestal lichte klachten.

Het aantal incidenten door lachgasgebruik daalde in 2022 licht. Wel waren er meer meldingen van patiënten die neurologische schade opliepen na excessief lachgasgebruik. Bij ruim een op de vijf patiënten die lachgas als enige drug hadden gebruikten, was in 2022 sprake van (ernstige) neurologische uitvalsverschijnselen.

Esther Croes gaat verder in op medische problemen door ketamine- en lachgasgebruik:

Incidenten met andere middelen

Incidenten met GHB, amfetamine en cocaïne werden in 2022 minder vaak gemeld dan in voorgaande jaren. Het aantal meldingen van incidenten met psychedelica (LSD, paddo’s en truffels en 2C-B) was gering. Incidenten met heroïne, methadon en buprenorfine waren vooral het gevolg van onttrekking van deze middelen. Patiënten die de sterke opioïde pijnstillers fentanyl, oxycodon en tramadol gebruikten, hadden opvallend vaak doelbewust een overdosering ingenomen, oftewel een suïcidepoging gedaan.

Esther Croes licht incidenten rondom cannabisgebruik toe:

Hoe komt de MDI aan deze gegevens?

De Monitor Drugsincidenten (MDI) houdt sinds 2009 actuele gegevens bij over de aard en omvang van drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. De MDI baseert zich op gegevens verzameld door ambulancediensten, ziekenhuizen en forensisch artsen in verschillende delen van het land plus landelijk werkzame EHBO-organisaties, dus geeft géén totaaloverzicht over Nederland.

Heb je vragen over drugsgebruik of maak jij je zorgen over jezelf of iemand anders? Bel de drugsinfolijn op 0900-1995 of ga naar www.drugsinfo.nl.

Meer informatie

Esther Croes
Arts-epidemioloog Tabak