Actueel | Nieuws |

Relatief veel ecstasy-incidenten onder jonge, onervaren gebruikers na comeback uitgaansleven

Het aantal acute gezondheidsincidenten na drugsgebruik nam toe sinds de heropening van het uitgaansleven in de zomer en het najaar van 2021. Dat blijkt uit de factsheet 2021 van de Monitor Drugsincidenten.

In onderstaand audiofragment vat arts-epidemioloog Esther Croes de opvallendste resultaten in vijf minuten samen:

Tussen maart 2020 en juni 2021 waren er minder drugsincidenten als gevolg van de coronamaatregelen. Zo waren er geen tot weinig festivals, waren er beperkingen in de horeca en kwam het internationaal toerisme grotendeels tot stilstand.

Tussen juli en november 2021 heropenden nachthoreca en -clubs hun deuren en gingen evenementen weer door. Daarmee kwamen de drugsincidenten in het uitgaansleven terug.

Opvallend veel ecstasy-incidenten op feesten

Op feesten in de zomer en het najaar van 2021 ging het in twee derde van alle gemelde incidenten om patiënten die ecstasy hadden gebruikt. Dat was meer dan vóór de coronapandemie. Toen was bij ruim de helft van de incidenten op feesten ecstasy in het spel.

In 2021 waren het vooral incidenten onder jonge en onervaren gebruikers (18-21 jaar). Het is aannemelijk dat zij voor het eerst ecstasy gebruikten na de coronamaatregelen. Na de heropening van het uitgaansleven waren ecstasypatiënten bovendien relatief zwaarder onder invloed dan vóór de pandemie. Dit werd gerapporteerd in alle leeftijdsgroepen. Mogelijk is dit het gevolg van een toename in risicovol ecstasygebruik.

Bekijk hier het webinar xtc van 6 oktober 2022 terug. Daarin praten diverse experts u bij over de gezondheidsrisico’s van xtc:

Xtc (ecstasy) – Trimbos-instituut

Aantal incidenten met 3/4-MMC neemt verder toe

In 2020 rapporteerde de MDI al een sterke toename in incidenten met 3- of 4-MMC. In 2021 lag het aantal meldingen van klachten na gebruik van deze middelen bij ziekenhuizen, ambulancediensten en EHBO-posten opnieuw fors hoger.

Ook groeide het aantal patiënten dat ernstige complicaties doormaakte na gebruik van 3/4-MMC, zoals epileptische aanvallen, hartritmestoornissen en bewusteloosheid. Het betrof vaak mensen van begin twintig die ook onder invloed waren van alcohol en/of andere drugs.

Overigens werd 3-MMC in het najaar van 2021 op lijst II van de Opiumwet geplaatst. Dat betekent dat het bezit, de productie en de verkoop van 3-MMC sindsdien verboden zijn.

Medische problemen na ketamine- en lachgasgebruik

Op de spoedeisende hulp was er ook een sterke toename in het aantal patiënten dat medische behandeling nodig had voor een intoxicatie met lachgas of ketamine. Naast patiënten met een acute vergiftiging was er ook een substantiële groep die last had van medische problemen door langdurig en vaak zeer intensief gebruik.

In 2021 was bij een op de tien van de gemelde lachgasincidenten sprake van (ernstige) neurologische uitvalsverschijnselen. Denk bijvoorbeeld aan krachtverlies in armen en benen, gevoels-, coördinatie- en loopstoornissen en blijvende tintelingen en/of pijn in hun ledematen.

Ketaminepatiënten hadden opvallend vaak buikpijnklachten. Langdurig en intensief ketaminegebruik kan ernstige schade toebrengen aan de blaas. Daardoor kunnen hevige buikkrampen (‘K-cramps’) ontstaan.

Meer informatie

De Monitor Drugsincidenten (MDI) houdt sinds 2009 actuele gegevens bij over de aard en omvang van drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. De MDI baseert zich op gegevens verzameld door ambulancediensten, ziekenhuizen en forensisch artsen in acht regio’s in Nederland plus landelijk werkzame EHBO-organisaties, dus geeft géén totaaloverzicht over Nederland.

Esther Croes
Epidemioloog