Monitor Drugsincidenten

Factsheet 2021

De Monitor Drugsincidenten (MDI) geeft indicaties over de ontwikkelingen in drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. De MDI baseert zich op gegevens verzameld door ziekenhuizen, ambulancediensten en forensisch artsen in enkele peilstationregio’s in Nederland plus landelijk werkzame EHBO-organisaties, dus geeft geen totaaloverzicht over Nederland.

  • Door de coronamaatregelen was het aantal gemelde drugsincidenten onder toeristen en uitgaanders al in 2020 fors gedaald.
  • Door de (tijdelijke) heropening van het uitgaansleven in zomer en najaar 2021 werden er weer meer incidenten op feesten geregistreerd dan in 2020, met name onder jonge ecstasy-gebruikers. Ook waren deze uitgaanders zwaarder onder invloed dan in voorgaande jaren.
  • Het aantal gemelde incidenten onder toeristen daalde nog verder dan in 2020.
  • Buiten de incidenten die zijn gekoppeld aan feesten en aan het toerisme, bleef het aantal meldingen - net zoals in het eerste jaar van de pandemie – op het niveau van voor COVID-19.
  • De sterke toename van het aandeel gemelde incidenten met 3- of 4-MMC in 2020 werd nog groter in 2021. Op evenementen waren deze middelen betrokken bij circa 7% van de drugsincidenten (voorheen <1%). Ziekenhuizen meldden een verviervoudiging van het aantal incidenten met 3- of 4-MMC en ook ambulancediensten rukten hier vaker voor uit.
  • Op de spoedeisende hulp groeide het aandeel patienten dat medische behandeling nodig had voor een intoxicatie met lachgas en ketamine fors. Veel gemeenten deden de verkoop van lachgas in de horeca en op evenementen in de ban; in 2021 meldden EHBO-diensten dan ook geen incidenten met lachgas.
Auteur L. Schürmann, H. Valkenberg, E. Croes
Jaar

Pagina's

32

Auteur

, ,

SKU AF2021
Category Factsheets