Nieuws |

Designerdrug 3-MMC verboden

Designerdrug 3-MMC verboden

Per 28 oktober 2021 staat de designerdrug 3-MMC (3-Methylmethcathinon)op lijst II van de Opiumwet. Dat betekent dat het bezit, de productie en de verkoop van 3-MMC verboden zijn.

3-MMC, ook wel ‘poes’ of ‘3m’ genoemd, is een nieuwe psychoactieve stof (NPS). NPS of designerdrugs, zoals ze ook wel genoemd worden, zijn stoffen die qua werking lijken op ‘traditionele’ illegale drugs als bijvoorbeeld xtc en cocaïne, maar vaak zo zijn geproduceerd om de huidige drugswetgeving te omzeilen.

Waarom een verbod op 3-MMC?

3-MMC kan een risico vormen voor de gezondheid. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Daarnaast zijn er signalen van een toename van het gebruik onder jongeren en een stijgend aantal gezondheidsincidenten waarbij 3-MMC in het spel is.

Deze risico’s vormden een aanleiding voor het advies van het CAM om de designerdrug te verbieden. Daarnaast is het belangrijk dat er andere maatregelen worden genomen op het vlak van preventie, voorlichting en hulpverlening.

Alleen verbieden is niet genoeg

3-MMC was voor het verbod gemakkelijk verkrijgbaar. Zo konden gebruikers het legaal kopen in smartshops en online bestellen en thuis laten bezorgen. Uit onderzoek onder gebruikers van 3-MMC blijkt dat dit drempelverlagend werkt op het (eerste) gebruik. Een verbod is een begin in het terugdringen van dit gebruik. Verder is het belangrijk dat een verbod altijd gepaard gaat met andere maatregelen op het gebied van preventie, zoals voorlichting en hulpverlening.

Het is mogelijk dat door het verbod de verkoop en het gebruik van andere illegale middelen of andere legale NPS met een vergelijkbare werking toenemen. Daarom is het belangrijk om ook na ingang van het verbod de verkoop en het gebruik van 3-MMC te blijven monitoren.

Meerdere designerdrugs verboden

Er staat ook een zogeheten generieke NPS wetgeving gepland. Daarmee wil de overheid in één keer een aantal stofgroepen verbieden. Dat betekent dat het moeilijker wordt om nieuwe legale varianten van (bijvoorbeeld) 3-MMC op de markt te introduceren. De overheid treft voorbereidingen om deze nieuwe wetgeving in te laten gaan. Tot die tijd moeten designerdrugs per geval worden beoordeeld. Daarna plaatst de overheid ze, afhankelijk van de gezondheidsrisico’s, op een van de lijsten van de Opiumwet. De nieuwe generieke NPS wetgeving moet ervoor zorgen dat dit voor meerdere designerdrugs tegelijk kan.

Laura Smit - Rigter
Landelijk coördinator DIMS