3-MMC (3-Methylmethcathinon)

3-Methylmethcathinon (3-MMC) - ook wel ‘Poes’ of ‘3m’ genoemd - is een nieuwe psychoactieve stof (NPS) die de afgelopen jaren veel in het nieuws is geweest. Over de werking en gezondheidsrisico’s van designer drugs en NPS is meestal erg weinig bekend. Vaak is er nog geen of weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. 3-MMC behoort tot de stofgroep synthetische cathinonen. Qua chemische structuur lijken cathinonen op amfetamines.

Op deze pagina vind je meer informatie over: 

Cijfers en trends Monitoring en onderzoek Preventie Advies Relevante links

Heb je een vraag?

  • Over je eigen drugsgebruik of dat van een ander?
  • Wil je meer informatie over een middel en/of verslaving?

Nieuws

Verkenning 3-MMC in Nederland
27 mei 2021 - Stoppen met 3-MMC blijkt moeilijk en jongeren onderschatten de risico's van de designerdrug. Gemeenten hebben op hun..
DIMS Jaarbericht 2020: met name minder partydrugs getest tijdens corona
20 mei 2021 - Het afgelopen jaar zag het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) vanwege corona een flinke afname in het aantal..

Meer nieuws over dit onderwerp

Mis niets over 3-MMC

Meld je aan voor de Trimbos Nieuwsflitsen en ontvang 2 keer per maand het laatste nieuws, activiteiten en publicaties.

Inschrijven

Of schrijf je voor een van de thema nieuwsbrieven.

Cijfers en trends

Er zijn momenteel geen cijfers over het gebruik van 3-MMC onder de algemene bevolking beschikbaar. Wel zijn er cijfers beschikbaar over uitgaanders in de leeftijd van 16-35 jaar. De omvang van het gebruik lijkt nog gering en de regionale verschillen zijn groot.

In mei 2021 verscheen de risicobeoordeling 3-MMC van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Hierin werden signalen beschreven van een toename in gebruik, met name onder jongeren. Ook was er een stijging in het aantal gezondheidsincidenten waarbij 3-MMC in het spel was. Het CAM adviseerde onder andere dat het gebruik van 3-MMC ontmoedigd moet worden. De staatssecretaris van het ministerie van VWS heeft dit advies overgenomen. 3-MMC zal in oktober op lijst II van de Opiumwet gezet worden. Dit betekent dat bezit, productie en verkoop verboden is.

Meer cijfers en trends?

Nationale Drugs Monitor

Factsheet 3-MMC

Over het gebruik, de markt, wetgeving, werking en effecten, preventie en meer.

Gebruik 3-MMC

Uit online onderzoek onder (veelal hoogopgeleide) uitgaanders van 16-35 jaar blijkt dat 9% van de respondenten het afgelopen jaar wel eens 3-MMC gebruikt heeft. Dit is minder dan meer traditionele drugs zoals ecstasy (44%) of amfetamine (23%), maar wel meer dan andere NPS zoals bijvoorbeeld 4-MMC (6%) of 4-FA (5%).

Incidenten

In de afgelopen paar jaar registreerde de Monitor Drugsincidenten (MDI) een toename van het aandeel incidenten met 3-MMC/4-MMC. In 2020 leken patiënten met een 3-MMC/4-MMC mono-intoxicatie relatief vaker zwaar onder invloed (verminderd aanspreekbaar) dan in 2019. Ongeveer tweederde van de patiënten (van zowel de mono- als van de mengintoxicaties) werd behandeld of ter observatie opgenomen in een ziekenhuis.Ook het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) registreerde een toename van het aantal meldingen vanwege een vergiftiging met 3-MMC.

Aard van de klachten

Veel voorkomende klachten gerapporteerd bij de MDI na gebruik van 3-MMC/4-MMC zijn: braken/misselijkheid, overmatig zweten, angst, agitatie/agressie, spierspanning, een zeer snelle hartslag, vaak in combinatie met een versnelde ademhaling. Dit leidt in veel gevallen tot “collaps” (flauwvallen).

Aanbod en markt

3-MMC wordt sinds 2012 ingeleverd bij de testservices aangesloten bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). De laatste jaren is er een toename te zien in het aantal ingeleverde samples 3-MMC. In 2020 was 2% van alle bij het DIMS ingeleverde samples 3-MMC of 4-MMC. Dit is nog steeds veel minder in vergelijking met de ‘klassieke’ stimulerende drugs zoals ecstasy of amfetamine, maar binnen de groep NPS is het wel één van de meest ingeleverde drugs.

Monitoring en onderzoek

Naast de reguliere monitors doet het Trimbos-instituut ook verkennend onderzoek naar het gebruik van 3-MMC onder jongeren en jongvolwassenen. Deze verkenning richtte zich op de ervaringen van frequente gebruikers en op de rol die gemeenten kunnen spelen in het ondervangen van en omgaan met lokale 3-MMC problematiek. De verkenning is opgedeeld in drie verschillende rapporten. Deze zijn meegenomen in het informatierapport dat ten grondslag lag aan de risicobeoordeling 3-MMC van het CAM.

3-MMC: gebruikers (ervaringen) in beeld

Verkennend onderzoek naar ervaringen met 3-MMC

3-MMC problematiek in Nederlandse gemeenten

Uitkomsten online verkenning 

3-MMC problematiek in de gemeente Aalten

Een verkenning naar de aard, omvang en aanpak

Preventie

Preventie van drugsgebruik gaat zowel over het voorkomen van eerste gebruik als over het voorkomen van gezondheidsproblemen en incidenten als gevolg van gebruik. Bij preventie van een middel als 3-MMC is het belangrijk te weten dat de meeste jongeren geen 3-MMC gebruiken.

Er zijn verschillende preventieactiviteiten

Binnen schoolpreventieprogramma’s zoals Helder op school wordt 3-MMC daarom ook niet behandeld. Aandacht besteden aan het middel zou suggereren dat gebruik van 3-MMC onder jongeren wel veel voorkomt, en daarmee de sociale norm veranderen. Jongeren die voorheen geen intentie hadden om 3-MMC te gebruiken zouden door de voorlichting nieuwsgierig naar het middel kunnen worden. Wanneer er in de klas 3-MMC gebruik wordt gesignaleerd kan er in dit programma wel aandacht aan worden besteed.

Ouders kunnen voor informatie/tips en voor het signaleren en bespreekbaar maken van drugsgebruik bij hun kinderen terecht op helderopvoeden.nl of de Instagram en Facebookpagina van Opvoeding en Uitgaan.

Het is daarbij essentieel dat de voorlichting op maat is gemaakt voor verschillende doelgroepen. Het Trimbos-instituut kan u adviseren over en helpen bij het ontwikkelen van gepaste voorlichtingsstrategieën. Wilt u bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige voor de klas zetten?

Lees meer over de overwegingen om dat wel of niet te doen

Voor personen die al ervaring hebben met 3-MMC (of andere middelen) is specifieke informatie via drugsenuitgaan.nl beschikbaar. Voor hen staat het beperken van de risico’s tijdens gebruik centraal. Ook is er informatie over stoppen/minderen met 3-MMC te vinden. De informatie is ook samengevat in een folder die medio oktober (2021) verschijnt.

Bij de drugstestservices krijgt men naast informatie over de samenstelling van de ingeleverde drugs ook een gerichte voorlichtingsboodschap.

Een andere manier van preventie is het beperken van de beschikbaarheid. Doordat 3-MMC op lijst II van de Opiumwet geplaatst is wordt productie, bezit en handel van het middel strafbaar. Hierdoor kan het dat 3-MMC minder makkelijk beschikbaar zal zijn. Ook wordt hiermee een signaal afgegeven over de gezondheidsrisico’s.

Advies voor gemeenten

Het Trimbos-instituut kan gemeenten ondersteunen bij hulpvragen over drugsproblematiek.

  • Het is bijvoorbeeld verstandig om te beginnen met een probleemanalyse maken. Een probleemanalyse vormt de basis voor het formuleren van doelen en activiteiten om de problematiek aan te pakken. Het bestaat idealiter uit de volgende elementen: 1) feiten en cijfers, 2) bevindingen van betrokken professionals en 3) een duiding van de cijfer in relatie tot wat professionals zien.
  • In de gemeente Aalten heeft het Trimbos-instituut bijvoorbeeld een verkenning uitgevoerd naar de aard, omvang en aanpak van 3-MMC gebruik en -problematiek en in het rapport mogelijke handvatten voor de aanpak hiervan beschreven.
  • Wanneer gemeenten signalen ontvangen dat er mogelijk 3-MMC problematiek speelt kunnen zij een regierol pakken. Lokale partners zoals de (preventieafdeling van) instellingen voor verslavingszorg zijn daarbij essentieel. Hiervoor is het informatie-instrument ‘Lokaal samenwerken aan verslavingspreventie’ als handvat te gebruiken.
  • Het RIVM heeft een model uitgewerkt voor een integrale aanpak van drugspreventie. In deze uitwerking zijn adviezen opgenomen over waar men op dient te letten bij het effectief en preventief aanpakken van problematisch drugsgebruik. Verder staan er voorbeelden in van hoe een gemeente hier invulling aan kan geven.

Contact over gemeentelijk drugsbeleid

Jeroen de Greeff

Stuur een bericht aan contactpersoon Jeroen de Greeff of bel +31 (0)30 - 2959(427)

Relevante publicaties

Jaarrapportage 2020 Meldpunt Nieuwe Drugs (MND)

Drugs Informatie en Monitoring Systeem Jaarbericht 2020

Monitor Drugsincidenten (MDI) Factsheet
2019

Blogs

De keerzijde van afschrikkende voorlichting over drugs op school
13 september 2021 - ..
Preventie op z'n IJslands: basketballen in plaats van bier drinken
23 augustus 2021 - Zes gemeenten maakten de afgelopen jaren kennis met een revolutionaire manier om te voorkomen dat jongeren gaan roken,..

Meer blogs over dit onderwerp

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze pagina drugs of voor specifieke informatie op: