3-MMC (3-Methylmethcathinon)

3-Methylmethcathinon (3-MMC) - ook wel ‘Poes’ of ‘3m’ genoemd - is een nieuwe psychoactieve stof (NPS) die de afgelopen jaren veel in het nieuws is geweest. Over de werking en gezondheidsrisico’s van designer drugs en NPS is meestal erg weinig bekend. Vaak is er nog geen of weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. 3-MMC behoort tot de stofgroep synthetische cathinonen. Qua chemische structuur lijken cathinonen op amfetamines.

Op deze pagina vind je meer informatie over:

Mis niets over 3-MMC

Meld je aan voor de Trimbos Nieuwsflitsen en ontvang 2 keer per maand het laatste nieuws, activiteiten en publicaties.

Of schrijf je voor een van de thema nieuwsbrieven.

Heb je een vraag?

  • Over je eigen drugsgebruik of dat van een ander?
  • Wil je meer informatie over een middel en/of verslaving?

Cijfers en trends

Er zijn momenteel geen cijfers over het gebruik van 3-MMC onder de algemene bevolking beschikbaar. Wel zijn er cijfers beschikbaar over uitgaanders in de leeftijd van 16-35 jaar. De omvang van het gebruik lijkt nog gering en de regionale verschillen zijn groot.

In mei 2021 verscheen de risicobeoordeling 3-MMC van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Hierin werden signalen beschreven van een toename in gebruik, met name onder jongeren. Ook was er een stijging in het aantal gezondheidsincidenten waarbij 3-MMC in het spel was. Het CAM adviseerde onder andere dat het gebruik van 3-MMC ontmoedigd moet worden. De staatssecretaris van het ministerie van VWS heeft dit advies overgenomen. 3-MMC is op 28 oktober 2021 op lijst II van de Opiumwet gezet. Dit betekent dat bezit, productie en verkoop verboden is.

Factsheet 3-MMC

Over het gebruik, de markt, wetgeving, werking en effecten, preventie en meer.

b55a9100-b689-404c-8872-b376e5d60d94jpg&h=&w=170&v=1626880282

Gebruik 3-MMC

Uit online onderzoek onder (veelal hoogopgeleide) uitgaanders van 16-35 jaar blijkt dat 9% van de respondenten het afgelopen jaar wel eens 3-MMC gebruikt heeft. Dit is minder dan meer traditionele drugs zoals ecstasy (44%) of amfetamine (23%), maar wel meer dan andere NPS zoals bijvoorbeeld 4-MMC (6%) of 4-FA (5%).

Incidenten

In de afgelopen paar jaar registreerde de Monitor Drugsincidenten (MDI) een toename van het aandeel incidenten met 3-MMC/4-MMC. In 2020 leken patiënten met een 3-MMC/4-MMC mono-intoxicatie relatief vaker zwaar onder invloed (verminderd aanspreekbaar) dan in 2019. Ongeveer tweederde van de patiënten (van zowel de mono- als van de mengintoxicaties) werd behandeld of ter observatie opgenomen in een ziekenhuis.

Ook het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) registreerde een toename van het aantal meldingen vanwege een vergiftiging met 3-MMC.

Aard van de klachten

Veel voorkomende klachten gerapporteerd bij de MDI na gebruik van 3-MMC/4-MMC zijn: braken/misselijkheid, overmatig zweten, angst, agitatie/agressie, spierspanning, een zeer snelle hartslag, vaak in combinatie met een versnelde ademhaling. Dit leidt in veel gevallen tot “collaps” (flauwvallen).

Aanbod en markt

3-MMC wordt sinds 2012 ingeleverd bij de testservices aangesloten bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). De laatste jaren is er een toename te zien in het aantal ingeleverde samples 3-MMC. In 2020 was 2% van alle bij het DIMS ingeleverde samples 3-MMC of 4-MMC. Dit is nog steeds veel minder in vergelijking met de ‘klassieke’ stimulerende drugs zoals ecstasy of amfetamine, maar binnen de groep NPS is het wel één van de meest ingeleverde drugs.

Monitoring en onderzoek

Naast de reguliere monitors doet het Trimbos-instituut ook verkennend onderzoek naar het gebruik van 3-MMC onder jongeren en jongvolwassenen. Deze verkenning richtte zich op de ervaringen van frequente gebruikers en op de rol die gemeenten kunnen spelen in het ondervangen van en omgaan met lokale 3-MMC problematiek. De verkenning is opgedeeld in drie verschillende rapporten. Deze zijn meegenomen in het informatierapport dat ten grondslag lag aan de risicobeoordeling 3-MMC van het CAM.

3-MMC: gebruikers (ervaringen) in beeld

Verkennend onderzoek naar ervaringen met 3-MMC

3-MMC problematiek in Nederlandse gemeenten

Uitkomsten online verkenning

3-MMC problematiek in de gemeente Aalten

Een verkenning naar de aard, omvang en aanpak

Preventie

Preventie van drugsgebruik gaat zowel over het voorkomen van eerste gebruik als over het voorkomen van gezondheidsproblemen en incidenten als gevolg van gebruik. Bij preventie van een middel als 3-MMC is het belangrijk te weten dat de meeste jongeren geen 3-MMC gebruiken.

Vragen?

featured_image
Anneke van Wamel
Wetenschappelijk medewerker

Advies voor gemeenten

Het Trimbos-instituut kan gemeenten ondersteunen bij hulpvragen over drugsproblematiek.

  • Het is bijvoorbeeld verstandig om te beginnen met een probleemanalyse maken. Een probleemanalyse vormt de basis voor het formuleren van doelen en activiteiten om de problematiek aan te pakken. Het bestaat idealiter uit de volgende elementen: 1) feiten en cijfers, 2) bevindingen van betrokken professionals en 3) een duiding van de cijfer in relatie tot wat professionals zien.
  • In de gemeente Aalten heeft het Trimbos-instituut bijvoorbeeld een verkenning uitgevoerd naar de aard, omvang en aanpak van 3-MMC gebruik en -problematiek en in het rapport mogelijke handvatten voor de aanpak hiervan beschreven.
  • Wanneer gemeenten signalen ontvangen dat er mogelijk 3-MMC problematiek speelt kunnen zij een regierol pakken. Lokale partners zoals de (preventieafdeling van) instellingen voor verslavingszorg zijn daarbij essentieel. Hiervoor is het informatie-instrument ‘Lokaal samenwerken aan verslavingspreventie’ als handvat te gebruiken.
  • Het RIVM heeft een model uitgewerkt voor een integrale aanpak van drugspreventie. In deze uitwerking zijn adviezen opgenomen over waar men op dient te letten bij het effectief en preventief aanpakken van problematisch drugsgebruik. Verder staan er voorbeelden in van hoe een gemeente hier invulling aan kan geven.

Relevante publicaties

Jaarrapportage 2020 Meldpunt Nieuwe Drugs (MND)

Drugs Informatie en Monitoring Systeem Jaarbericht 2020

Monitor Drugsincidenten (MDI) Factsheet
2019

Actueel

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze pagina drugs of voor specifieke informatie op:

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.