3-MMC (3-Methylmethcathinon)

3-Methylmethcathinon (3-MMC) - ook wel ‘Poes’, 'Miauw' of ‘3m’ genoemd - is een nieuwe psychoactieve stof (NPS) die de afgelopen jaren veel in het nieuws is geweest. Het gebruik van 3-MMC brengt risico's met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan hartkloppingen, angstklachten en slapeloosheid. Het middel geeft een groot risico op verslaving.

3-MMC behoort tot de stofgroep synthetische cathinonen. Qua chemische structuur lijken cathinonen op amfetamines. Sinds het verbod op 3-MMC zit er heel vaak wat anders in 3-MMC (vervuilingen). Bijvoorbeeld DMP, 3-CMC en 2-MMC. Dit zijn ook cathinonen, maar sommige zijn veel sterker qua effect.

Gebruikers

  • Heb je een vraag over je eigen drugsgebruik of dat van een ander?
  • Wil je meer informatie over een middel en/of verslaving?

Hieronder vind je meer informatie over:

Feiten en cijfers

Gebruik 3-MMC

In 2023 heeft 2,1% van de volwassenen in Nederland ooit in het leven 3-MMC gebruikt. Het laatste-jaar-gebruik ligt op 1,3%. Onder veelal hoogopgeleide, uitgaanders van 16-35 jaar ligt dit percentage een stuk hoger. Het gebruik van 3-MMC komt onder uitgaanders in 2023 ruim drie keer zo vaak voor als in 2020 (van 8,9% in 2020 naar 33,7% in 2023). Hiermee is 3-MMC, na XTC en cannabis, de meest gebruikte drug onder deze groep.

Hulpvraag en incidenten

De Monitor Drugsincidenten rapporteerde dat het aantal meldingen van incidenten met 3-MMC of 4-MMC de afgelopen jaren sterk is gestegen. De klachten die gebruikers rapporteren na het gebruik van cathinonen (waaronder 3-MMC): angst en agitatie, pijn op de borst, hartkloppingen, een te snelle hartslag, misselijkheid, hoge bloeddruk, verlaagd bewustzijn, hartritmestoornissen en/of insulten. 

 

Aanbod en markt

3-MMC wordt sinds 2012 ingeleverd bij de testservices aangesloten bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). De laatste jaren is er een toename te zien in het aantal ingeleverde samples 3-MMC. Ook na het verbod op 3-MMC.  

Sinds het verbod zit er in poeders en pillen die worden verkocht als 3-MMC heel vaak een ander cathinon dan 3-MMC. Bijvoorbeeld 3-CMC, 2-MMC en DMP. Soms met uiteenlopende sterkte. Effecten kunnen dus heftiger zijn dan wat mensen gewend zijn van 3-MMC. Een bericht hierover is ook te vinden in de Red Alert app en via drugs-test.nl. 

Meer cijfers en trends?

Ga dan naar de Nationale Drug Monitor (NDM). In de NDM worden continu de meest actuele gegevens verzameld over drugs op nationaal en internationaal niveau.

Wetgeving

Na het verschijnen van de risicobeoordeling 3-MMC  van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) in 2021 werd 3-MMC op 28 oktober 2021 op lijst II van de Opiumwet gezet. Dit betekent dat bezit, productie en verkoop verboden is. 

Luister ook: Margriet van Laar - voorzitter van de risicobeoordelingscommissie van het CAM - over de risicobeoordeling van het gebruik van 3-MMC. 

Op 11 april 2024 is 3-MMC naar lijst I verplaatst nav internationale risicobeoordelingen. Lees hier alles over 3-MMC en de wet. 

Monitoring en onderzoek

Naast de reguliere monitors doet het Trimbos-instituut ook verkennend onderzoek naar het gebruik van 3-MMC onder jongeren en jongvolwassenen. Deze verkenning richtte zich op de ervaringen van frequente gebruikers en op de rol die gemeenten kunnen spelen in het ondervangen van en omgaan met lokale 3-MMC problematiek.

3-MMC: gebruikers (ervaringen) in beeld

Verkennend onderzoek naar ervaringen met 3-MMC

Meldpunt nieuwe drugs 2022

Informatie over Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS)

DIMS jaarbericht 2022

Over concentraties, vervuilingen, en andere relevante informatie over de drugsmarkt

Preventie

Preventie van drugsgebruik gaat zowel over het voorkomen van eerste gebruik als over het voorkomen van gezondheidsproblemen en incidenten als gevolg van gebruik. Bij preventie van een middel als 3-MMC is het belangrijk te weten dat de meeste jongeren geen 3-MMC gebruiken.

Vragen?

featured_image
Anneke van Wamel
Wetenschappelijk medewerker

Advies voor gemeenten

Het Trimbos-instituut kan gemeenten ondersteunen bij hulpvragen over drugsproblematiek.

  • Als er in een gemeente knelpunten zijn in het drugsbeleid of signalen van nieuwe drugsproblemen, is het zaak om de situatie goed in kaart te brengen. Dat leidt tot maatregelen die passen bij de situatie. Daarnaast helpt het om na een tijd de situatie te evalueren. Het in kaart brengen kan de gemeente zelf doen op basis van: beschikbare feiten en cijfers, bevindingen van betrokken professionals en duiding van de cijfers in relatie tot wat professionals zien. Het Trimbos-instituut kan de gemeente helpen bij een dergelijke verkenning door een Scanner uit te voeren.  
  • Een aanpak vraagt om samenwerking tussen verschillende domeinen. Denk aan samenwerking tussen het sociaal- en veiligheidsdomein.  Ook vraag het om een goede samenwerking tussen de gemeente en de lokale uitvoeringspartijen. De preventie afdeling van de instelling voor verslavingszorg kan adviseren bij een gezamenlijke aanpak. Zij doen dat aan de hand van het informatie-instrument ‘Lokaal samenwerken aan verslavingspreventie’.  
  • Voor een integrale aanpak van het lokale drugspreventiebeleid zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar: het webdossier over een integrale aanpak van drugspreventie van RIVM of het Modelplan lokaal drugspreventiebeleid van het Trimbos-instituut. In 2024 kan het Trimbos-instituut een aantal gemeenten ondersteunen bij het uitwerken van een lokaal plan. Drugspreventie bij jongeren en jongvolwassenen - Trimbos-instituut geeft inzicht in effectieve preventiemaatregelen. 

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.