3-MMC: gebruikers in beeld

Een verkennend onderzoek naar ervaringen met 3-MMC

Doel van deze verkenning is om zicht te krijgen op de motieven die jongeren hebben om 3-MMC te gebruiken, alsmede de negatieve effecten en ervaringen die zij hebben in te kaart brengen. Daarnaast is met hen gesproken over hun risico-inschatting van 3-MMC en de sociale normen rond gebruik. Ook is gevraagd naar behoeften en barrières bij ondersteuning aan stoppen of minderen.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
48
Productnummer
AF1877
Jaar van uitgave
2021
Auteur
M. de Jonge, L. Nijkamp, B. Bilderbeek

drugs drugsbeleid