EXPLORE: onderzoek middelengebruik kwetsbare jongeren

Het EXPLORE-onderzoek is een landelijk onderzoek naar roken, drinken en drugsgebruik onder jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de residentiële jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen (JJI's).

Jongeren van de bovengenoemde scholen en instellingen lijken een extra kwetsbare groep voor vroeg en riskant gebruik van alcohol, tabak en drugs en het later ontwikkelen van verslavingsproblematiek.
Om hier beter zicht op te krijgen is in 2008 voor het eerst op deze scholen en instellingen een landelijk onderzoek naar roken, drinken en drugsgebruik uitgevoerd. Na ruim 10 jaar is deze studie onder jongeren herhaald.

Bekijk direct

Daarnaast zijn professionals werkzaam in deze scholen of instellingen geïnterviewd om inzicht te krijgen in het gehanteerde beleid en de interventies die zij inzetten omtrent middelenpreventie. Doel was om een beter beeld te krijgen van wat deze scholen en instellingen doen rondom het thema middelengebruik en waar zij behoefte aan hebben.
Dit kan helpen om scholen en instellingen in de toekomst beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe preventieprogramma’s of het doorontwikkelen van bestaande programma’s zoals Helder op school en Open en Alert.

Download het rapport over Middelenpreventie in het cluster 3-, cluster 4- en praktijkonderwijs

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.