Blended e-health voor werknemers met psychische klachten leidt tot snellere werkhervatting

Blended e-health voor werknemers met psychische klachten leidt tot snellere werkhervatting

[email protected], een blended e-health programma dat werknemers met psychische klachten helpt het werk weer op te pakken, leidt tot een snellere eerste moment van werkhervatting en meer herstel van klachten na negen maanden. Dat blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek.

Veelvoorkomende psychische problemen, zoals depressie, angst en somatisatie (lichamelijke symptomen veroorzaakt door psychische of emotionele factoren) gaan vaak gepaard met verzuim. [email protected] is een blended e-health programma dat zich richt op de terugkeer naar werk voor werknemers met deze problemen. In de behandeling van psychische klachten wordt vaak weinig aandacht besteed aan de terugkeer naar het werk. Terwijl terugkeer naar het werk juist ook een bijdrage kan leveren aan het herstel. In [email protected] krijgt de werknemer online een zelfhulpprogramma waarin hij gemotiveerd wordt om het werk weer (gedeeltelijk) op te pakken. De bedrijfsarts ontvangt vanuit [email protected] adviezen om de werknemer beter te kunnen begeleiden, en een consulent psychiater is beschikbaar voor consultatie.

Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met Achmea Inkomensverzekeringen, GGzBreburg en Tilburg University onderzocht of [email protected] een effectief middel is in het verkorten van de verzuimduur. In totaal hebben 220 werknemers met depressie, angst en somatisatie deelgenomen aan het onderzoek. Van die 220 werknemers kregen 131 het [email protected] programma aangeboden en 89 kregen gebruikelijke verzuimbegeleiding. De resultaten laten zien dat [email protected] leidt tot een snellere eerste moment van werkhervatting en meer herstel van de klachten na negen maanden.

Op dit moment wordt bekeken hoe [email protected] kan worden opgenomen in de reguliere werkwijze van Achmea. 

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Medical Internet Research, Vol 17, No 5 (2015) doi:10.2196/jmir.4097.

Lees het artikel. 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)