Blended e-health voor werknemers met psychische klachten leidt tot snellere werkhervatting

Blended e-health voor werknemers met psychische klachten leidt tot snellere werkhervatting

Return@Work, een blended e-health programma dat werknemers met psychische klachten helpt het werk weer op te pakken, leidt tot een snellere eerste moment van werkhervatting en meer herstel van klachten na negen maanden. Dat blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek.

Veelvoorkomende psychische problemen, zoals depressie, angst en somatisatie (lichamelijke symptomen veroorzaakt door psychische of emotionele factoren) gaan vaak gepaard met verzuim. Return@Work is een blended e-health programma dat zich richt op de terugkeer naar werk voor werknemers met deze problemen. In de behandeling van psychische klachten wordt vaak weinig aandacht besteed aan de terugkeer naar het werk. Terwijl terugkeer naar het werk juist ook een bijdrage kan leveren aan het herstel. In Return@Work krijgt de werknemer online een zelfhulpprogramma waarin hij gemotiveerd wordt om het werk weer (gedeeltelijk) op te pakken. De bedrijfsarts ontvangt vanuit Return@Work adviezen om de werknemer beter te kunnen begeleiden, en een consulent psychiater is beschikbaar voor consultatie.

Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met Achmea Inkomensverzekeringen, GGzBreburg en Tilburg University onderzocht of Return@Work een effectief middel is in het verkorten van de verzuimduur. In totaal hebben 220 werknemers met depressie, angst en somatisatie deelgenomen aan het onderzoek. Van die 220 werknemers kregen 131 het Return@Work programma aangeboden en 89 kregen gebruikelijke verzuimbegeleiding. De resultaten laten zien dat Return@Work leidt tot een snellere eerste moment van werkhervatting en meer herstel van de klachten na negen maanden.

Op dit moment wordt bekeken hoe Return@Work kan worden opgenomen in de reguliere werkwijze van Achmea. 

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Medical Internet Research, Vol 17, No 5 (2015) doi:10.2196/jmir.4097.

Lees het artikel. 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)