Nieuw onderzoek naar verminderen werkstress in MKB

Van de volwassen Nederlandse werkenden geeft maar liefst 36,8% aan dat ze verzuimen als gevolg van werkdruk of werkstress.* Werkstress is een belangrijk probleem in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Om het MKB te kunnen ondersteunen bij het voorkomen en verminderen van werkstress, zijn het Trimbos-instituut en Vitaal Bedrijf onlangs een nieuw onderzoek gestart naar de juiste aanpak hiervoor.

Een mentaal gezonde werkomgeving is aantrekkelijk voor bestaand en toekomstig personeel. Om werkstress en de negatieve gevolgen ervan duurzaam te verlagen, is een organisatiebrede aanpak bij het MKB een vereiste. Er zijn al verschillende (internationale) richtlijnen die een eerste stap zijn om kennis te vertalen naar de praktijk. Maar ondanks dat er al veel kennis over werkstress beschikbaar is, blijkt het moeilijk voor het MKB om die in de praktijk toe te passen.

Onderzoeksdoelen

In het nieuwe onderzoek dat onlangs gestart is, ontwikkelt het Trimbos-instituut, in samenwerking met Vitaal Bedrijf, een handreiking voor het MKB. Deze handreiking staat voor een brede aanpak binnen het MKB en moet dus toepasbaar zijn voor veel verschillende soorten bedrijven. De handreiking zal deze bedrijven moeten helpen om kennis over werkstress concreet in de praktijk brengen. Zo kunnen zij het verzuim verminderen en bijdragen aan de mentale gezondheid van hun werknemers.

MKB’s en werkstress: de praktijk

MKB’s verschillen vaak van grotere organisaties op verschillende gebieden. Zo hebben ze een kleiner personeelsbestand, minder budget en een bescheidenere infrastructuur dan een groot bedrijf. Bovendien is het MKB conjunctuurgevoeliger en vaak minder veerkrachtig bij tegenslagen. Hierdoor lopen werknemers bij MKB’s meer risico op werkstress. Om het MKB te ondersteunen, is dus specifieke ondersteuning nodig.

Alhoewel het MKB wel iets aan werkstress wil doen, lukt het om verschillende redenen onvoldoende, zoals beperkte controle van de arbeidsinspectie of andere prioriteiten zoals winst genereren. Wat nou écht maakt dat het MKB er onvoldoende aan doet, gaan we in dit project verder onderzoeken.

Belang van onderzoek

Dit onderzoek zal concrete handvatten aanpakken en zal belemmerende en bevorderende factoren in kaart brengen voor de aanpak van werkstress. Daarmee willen we het MKB organisatiebreed ondersteunen om de negatieve effecten van werkstress te verzachten. Als de handreiking is ontwikkeld, kunnen MKB’s aan de slag met het verminderen van werkstress en het voorkomen van verzuim als gevolg van werkdruk. Zo kan het bedrijf bijdragen aan de mentale gezondheid van (toekomstige) medewerkers.

Meer informatie

> Lees hier meer over het onderzoek op de website van GAK
> Bekijk ons dossier over mentale gezondheid op het werk

* https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/onderzoeken/nea
Margriet Formanoy
Projectmanager - Mentale gezondheid en preventie
Stephanie Leone
Projectmedewerker Mentale gezondheid & Preventie