Blended e-health voor werknemers met psychische klachten succesvol

Blended E-health voor werknemers met psychische klachten succesvol

Return@Work, een e-health programma dat werknemers met psychische klachten helpt het werk weer op te pakken, en hun bedrijfsarts ondersteunt in de begeleiding, leidt tot snellere werkhervatting en minder klachten ten opzichte van gebruikelijke begeleiding door de bedrijfsarts. Dat blijkt uit een gerandomiseerde trial waarop Trimbos medewerker Daniëlle Volker op 30 september 2016 promoveert aan Tilburg University.

De trial werd gefinancierd door ZonMw en Achmea en vanuit het Trimbos-instituut uitgevoerd met prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis als projectleider en promotor en dr. Evelien Brouwers en dr. Moniek Zijlstra-Vlasveld als co-promotors bij het departement Tranzo van Tilburg University. Ook GGz Breburg participeerde in de trial.

Veelvoorkomende psychische problemen, zoals depressie, angst en somatisatie, gaan vaak gepaard met verzuim. Hiervoor is meestal weinig aandacht bij de behandeling van psychische klachten. Terwijl terugkeer naar het werk juist ook een bijdrage kan leveren aan herstel. In Return@Work volgt de werknemer daarom online een zelfhulpprogramma waarin hij of zij gemotiveerd wordt om het werk weer (gedeeltelijk) op te pakken. De bedrijfsarts ontvangt vanuit Return@Work adviezen om de werknemer beter te kunnen begeleiden, en een consulent psychiater is beschikbaar voor consultatie.

Snelle werkhervatting
In totaal namen 220 werknemers met depressie, angst en/of somatisatie deel aan het onderzoek. Van die 220 werknemers kregen 131 het Return@Work programma aangeboden en 89 kregen gebruikelijke verzuimbegeleiding. De resultaten laten zien dat Return@Work leidt tot een snellere werkhervatting en verbetering van de klachten na negen maanden. Ook blijkt deze aanpak doelmatig, zoals berekend in een kosten-baten analyse van het Trimbos-instituut.

De promotie vindt plaats op 30 september 2016 om 10.00 uur in de aula van het Cobbenhagen Gebouw van Tilburg University en is openbaar toegankelijk.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)