Mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs

Factsheet voor preventiemedewerkers en studentenbegeleiders over de relatie tussen de mentale gezondheid en het middelen gebruik van studenten in het hoger onderwijs

De studententijd is een kwetsbare levensfase, waarin er vaak veel verandert in het leven van jongvolwassenen. Zo gaan veel studenten voor het eerst op zichzelf wonen, waardoor er minder ouderlijk toezicht is. Velen van hen verhuizen daarbij uit hun vertrouwde omgeving naar een nieuwe stad. Ook doen ze in hun studententijd vaak nieuwe sociale contacten op. De studententijd is een experimentele fase waarin het alcohol- en drugsgebruik (ook wel ‘middelengebruik’ genoemd) van jongvolwassenen verandert en waarin het middelengebruik traditioneel gezien relatief hoog ligt.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat mentale gezondheid en middelengebruik elkaar onderling beïnvloeden. Zowel voor preventiemedewerkers als voor studentenbegeleiders is het belangrijk om kennis te hebben van de relatie tussen mentale gezondheid en middelengebruik bij studenten. Dit kan hen helpen bij het signaleren van (achterliggende) problemen bij deze doelgroep. In deze factsheet staan de feiten omtrent deze relatie bij studenten in het Nederlandse hoger onderwijs op een rij.

Zie ook de Engelse versie.

Auteur A.W. Marissen, M. Maat
Jaar

Pagina's

8

Auteur

,

SKU AF2038
Category Factsheets

Ook interessant