Factsheet Ritalin

Feiten en cijfers over oneigenlijk gebruik van methylfenidaat en andere prestatieverhogende middelen

Het oneigenlijk gebruik van Ritalin, dus zonder voorschrift van een arts, lijkt vooral hoog te liggen onder studerende en uitgaande jongeren. Harde en eenduidige cijfers ontbreken echter, net als voorlichting over de ongewenste effecten. In de factsheet Ritalin zijn de beschikbare feiten en cijfers gebundeld, aangevuld met inzichten uit de praktijk.

 

Gratis download

Producttype
Factsheets
Pagina's
8
Productnummer
AF1717
Jaar van uitgave
2019
Auteur
M. van der Horst, M. de Jonge, A. Sannen, F. Goossens

drugs studenten universiteit