Cocaïne: wie gebruikt het en waarom?

Een verkennende studie naar gebruikers van cocaïne in Nederland

Cocaïne is al jaren één van de meest gebruikte illegale middelen in Nederland. Gebruik van cocaïne brengt risico’s met zich mee voor de lichamelijke en mentale gezondheid van de gebruiker. Daarnaast zijn er nadelige gevolgen voor de omgeving en de maatschappij. Zowel vanuit gezondheids- als maatschappelijk oogpunt is het van groot belang cocaïnegebruik en hieruit voortvloeiende problematiek zoveel mogelijk terug te dringen en te voorkomen.

Desondanks zijn er de laatste jaren weinig ontwikkelingen geweest op het gebied van preventie van cocaïnegebruik. Het preventieaanbod dat zich specifiek op cocaïne richt is beperkt en er is onvoldoende bewijs voor doeltreffende maatregelen om gebruikers te ondersteunen bij het stoppen met gebruiken. Ook is er onvoldoende duidelijk welke subgroepen er binnen de groep cocaïnegebruikers te onderscheiden zijn, zodat preventieve maatregelen hierop afgestemd kunnen worden.

Een goed beeld van doelgroepen is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van preventieve interventies. Zonder deze kennis kan niet optimaal op cocaïnepreventie worden ingezet. Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over gebruikers van cocaïne. Wie zijn zij en hoe kenmerken zij zich?

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
69
Productnummer
AF1830
Jaar van uitgave
2020
Auteur
D. Spronk, N. van Gelder, T. Nabben, M. de Jonge

drugs