Preventie van (problematisch) gebruik van cocaïne en andere drugs

Cocaïnegebruik brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk om gebruik te voorkomen en schade door gebruik zoveel mogelijk te beperken. Om preventie van cocaïnegebruik (en andere drugs) te kunnen verbeteren deed het Trimbos-instituut de afgelopen jaren twee onderzoeken: Cocaïne: wie gebruikt het en waarom? - Trimbos-instituut en Preventie van cocaïnegebruik - Trimbos-instituut

Deze factsheet vat de belangrijkste bevindingen uit deze onderzoeken samen en is bedoeld voor iedereen die een rol heeft bij preventie van middelengebruik. Het gaat dan onder meer om preventiewerkers van de instellingen voor verslavingszorg, mensen die in de zorg werken, werkgevers en andere professionals werkzaam in het sociale domein.

Tag:
Auteur D. Spronk
Jaar

Pagina's

6

Auteur

SKU AF2016
Category Factsheets
Tag: