Cocaïne: wie gebruikt het en waarom?

Een verkennende studie naar gebruikers van cocaïne in Nederland

Hoewel het gebruik van cocaïne in de algemene bevolking laag is, is cocaïne in bepaalde settings populair. Toch weten we weinig over waar en waarom mensen gebruiken, wat risicofactoren zijn en welke problemen gebruikers ervaren. Om adequate  preventie en harm-reduction in te kunnen zetten, is het belangrijk om hier meer zicht op te krijgen en verschillende doelgroepen te definiëren.  Dit rapport gaat over gebruikers van cocaïne, over hun motieven voor gebruik en drie doelgroepen gebruikers van cocaïne.

Zie ook:

Tag:
Auteur D. Spronk, N. van Gelder, T. Nabben, M. de Jonge
Auteur

, , ,

Pagina's

69

Jaar

SKU AF1830
Category Rapporten
Tag:

Ook interessant