Persona’s in drugsgebruik

Wat verwachten jongeren van het gebruik van alcohol en drugs? En hoe hangen deze verwachtingen samen met onder meer de frequentie van gebruik, intentie om te stoppen of minderen en de (sociale) setting van het gebruik? De antwoorden op deze vragen zijn cruciaal om effectieve interventies en beleid te kunnen ontwikkelen voor preventie van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren. Het Trimbos-instituut ontwikkelde daarom negen persona’s die meer inzicht geven in drugsgebruik, waardoor we beter weten welke interventie voor welke jongere ingezet kan worden.

Het Personaproject

Tot nu toe richtten preventieactiviteiten in Nederland zich grofweg op twee groepen: mensen die drugs (en/of alcohol) gebruiken en mensen die dat niet doen. Dat onderscheid doet geen recht aan de grote onderlinge verschillen tussen mensen.

Onder de naam ‘Persona’s in middelengebruik’ (Het Personaproject) doet het Trimbos-instituut - in opdracht van het ministerie van VWS - sinds 2015 onderzoek naar gedrag van jongeren rond het gebruik van alcohol en drugs. Binnen dit project zijn negen persona’s ontwikkeld waarin aandacht is voor positieve en negatieve verwachtingen die jongeren hebben bij drugs- en alcoholgebruik. Ook is er oog voor hoeveel ze gebruiken, de (sociale) setting van gebruik, intentie om te minderen of stoppen en het risico op problematisch gebruik.

Hoe zijn de persona’s ontwikkeld?

Het Trimbos-instituut ontwikkelde de persona’s op basis van bestaande literatuur en uitgebreid onderzoek onder duizenden jongeren, bijna honderd professionals en 350 studenten van de Universiteit Utrecht. Er werd gebruik gemaakt van focusgroepen, interviews en online vragenlijsten. Daarin werd onder meer gevraagd naar alcohol, cannabis, ecstasy, speed, cocaïne, lachgas, paddo’s, ketamine, 2-CB, 4-FA, LSD, GHB, prestatieverhogende middelen zoals Ritalin© en ook het niet-gebruiken van alcohol of drugs.

Voor wie zijn de persona’s bedoeld?

Deze negen persona’s helpen beleidsmakers, ontwikkelaars van interventies, onderzoekers en preventiewerkers en zorgmedewerkers in de verslavingszorg bij het inzetten van interventies voor een specifieke doelgroep.

Hoe te gebruiken?

  • De persona's bieden inzicht in de verschillende typen jongeren die (wel of geen) drugs gebruiken.
  • De persona’s bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van interventies en beleid.
  • De persona’s geven houvast in gesprekken met ouders, jongeren of tussen professionals onderling over risicoprofielen en behandelaanbod

Blijf kijken naar de individuele verschillen

De persona’s in middelgebruik zijn niet bedoeld als een volledig overzicht van alle typen jongeren die alcohol en drugs gebruiken die er bestaan. Ze zijn geschikt als richtlijn,  maar niet bedoeld om individuele jongeren in een hokje te stoppen. Het blijft belangrijk om ondanks de subgroepen oog te houden voor individuele verschillen.

 

Product image

Persona's in middelengebruik

Handleiding Bekijk dit product

Product image

Persona's in middelengebruik

E...

Bekijk dit product