Oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie

Feiten en cijfers over oneigenlijk gebruik van methylfenidaat en andere ADHD-medicatie

ADHD-medicatie is medicatie die artsen voorschrijven aan patiënten met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Oneigenlijk gebruik is gebruik zonder voorschrift van een arts.  De laatste jaren verschijnen er regelmatig berichten in de media die suggereren dat het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie toeneemt. Veel van deze middelen bevatten de werkzame stof methylfenidaat. Ritalin® is één van de bekendste merknamen van methylfenidaat. Andere middelen die oneigenlijk worden gebruikt om prestaties te verhogen zijn (lis)dexamfetamine en modafinil.

De ‘Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs’ laat zien dat 4% van de respondenten in het afgelopen jaar oneigenlijk ADHD-medicatie heeft gebruikt. Oneigenlijk gebruik lijkt voornamelijk voor te komen bij studerende jongeren. Redenen voor oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie zijn: beter functioneren, beter focussen/concentreren, meer energie krijgen en langer door kunnen gaan met studeren of uitgaan.

Zelfgerapporteerde ongewenste effecten van het oneigenlijk gebruik zijn onder andere: hartkloppingen, slaapproblemen en verminderde eetlust. Dit komt grotendeels overeen met de bijwerkingen bij gebruik op voorschrift van een arts. In Nederland zijn er vooralsnog geen specifieke preventieactiviteiten gericht op het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie.

Zie ook: Methylfenidaat - Drugs en Uitgaan

Auteur M. van der Horst, B. Bilderbeek, N. van Gelder, M. de Jonge
Jaar

Pagina's

8

Auteur

, , ,

SKU AF1717
Category Factsheets