Alcohol- en drugsbeleid op studentenverenigingen

Effectief alcohol- en drugsbeleid op studentenverenigingen

Studentenverenigingen hebben een verantwoordelijkheid om problematisch gebruik van alcohol- en drugs en ongewenste effecten als gevolg hiervan te voorkomen. Een effectief alcohol- en drugsbeleid kan hen hierbij helpen en richt zich op vier pijlers :

  1. Beleid en regelgeving: afspraken, regels en protocollen over hoe wordt omgegaan met alcohol en drugs worden opgenomen in een breed gedragen en helder gecommuniceerd alcohol- en drugsbeleid.
  2. Omgeving: de fysieke omgeving wordt zodanig ingericht dat het gewenste gedrag de makkelijke keuze is. De sociale omgeving ondersteunt de norm dat alcohol- en drugsgebruik niet thuishoort in een omgeving waarin geleerd en gewerkt wordt.
  3. Signaleren en doorverwijzen: er zijn mensen binnen de vereniging, zoals bestuursleden, bereid en in staat te herkennen wanneer alcohol- en drugsgebruik welbevinden in de weg staat, met studenten het gesprek aan te gaan en hen te verwijzen naar informatie en hulp. Zij kunnen worden getraind door medewerkers van de instellingen voor verslavingszorg (IVZ) en hierbij worden ondersteund door zowel de IVZ als de medewerkers van de onderwijsinstelling. Het is belangrijk om hierbij afspraken te maken over waar de verantwoordelijkheid van de studentenverenigingen begint en stopt.
  4. Voorlichting en gezondheidseducatie: betrouwbare informatie over alcohol- en drugsgebruik wordt voor studenten laagdrempelig ontsloten en waar mogelijk krijgt het een plaats in het curriculum. Ook verwijzingen naar vormen van advies, hulp en zorg en informatie over het alcohol- en drugsbeleid van de studentenvereniging zijn aanwezig en goed vindbaar.

Zie de infosheet alcohol- en drugsbeleid voor studenten voor meer informatie over de mogelijkheden van alcohol- en drugsbeleid en de daarbij behorende overwegingen voor studentenverenigingen.
Met betrekking tot alcohol kunnen verenigingen in hun beleid opnemen dat ze alleen tussen bepaalde uren alcohol schenken. Of geen goedkope acties aanbieden. Daarnaast mogen ze geen alcohol schenken aan minderjarigen of aan personen die dronken zijn. En leden die al dronken zijn bij aankomst mogen niet worden binnengelaten. Ook moeten barvrijwilligers verplicht een e-learning of de training Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) volgen. Het overtreden van deze regels kan leiden tot hoge boetes of het kwijtraken van de horecavergunning.

Sommige studentenverenigingen laten hun leden een contract of convenant ondertekenen, waarin de leden beloven verantwoord om te gaan met alcoholgebruik. Er kunnen sancties volgen wanneer een lid zich niet aan deze afspraak houdt.

Gebruik van zowel soft- als harddrugs is in geen enkele studentenvereniging toegestaan. Studentenverenigingen willen dit soms controleren aan de hand van drugstesten. Onder andere vanwege de privacywetgeving wordt dit echter afgeraden. Daarnaast is er geen bewijs dat testen leidt tot een afname in drugsgebruik. Het werkt vaak beter om het gesprek aan te gaan met leden waarbij drugsgebruik (mogelijk) speelt.

Meer informatie

Publicaties en producten

Nieuws en blogs