• Zoek
  • NL / EN

Inspiratiedag Studenten, Alcohol, Drugs en Tabak

Het Trimbos-instituut organiseert een Inspiratiedag over studenten en alcoholbeleid. Ook zal er aandacht zijn voor drugs en tabak.

De praktijk staat centraal: wat kunnen hogescholen en universiteiten, introductiecommissies, besturen van studentenverenigingen, en instellingen voor verslavingszorg concreet doen om problemen die ontstaan door alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, te beperken en te verhelpen?

Op het programma staan (onder voorbehoud) inleidingen over studentencultuur, studentenwelzijn en de kosten en baten van alcohol- en drugsbeleid. Ook zullen er sessies komen over onder meer wet- en regelgeving, voorlichting, signaleren en bespreekbaar maken van riskant middelengebruik, begeleiden of verwijzen van studenten die door alcohol of drugs in de problemen komen.

Zie voor meer informatie de congreswebsite Inspiratiedag.

Korting voor studenten

Het tarief voor studenten is 30 euro.
Om in aanmerking te komen voor dit tarief, vult u in het formulier in veld BIG/registratienummer: STUDENT

Deze inspiratiedag is interessant voor

  • bestuursleden van studentenverenigingen
  • introductiecommissies
  • studentendecanen, studieadviseurs, studentpsychologen
  • campuscoordinatoren
  • preventiefunctionarissen van instellingen voor verslavingszorg
Type
Congres / studiedag
Duur
Een dag
Investering
100 euro. Het tarief voor studenten is 30 euro. Om in aanmerking te komen voor dit tarief, vult u in het formulier in veld BIG/registratienummer: STUDENT

Meer trainingen