Studenten, alcohol, drugs en tabak

Ontdek wat onderwijsinstellingen en verenigingen kunnen doen om problemen door alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, beperken en verhelpen.

Wat leert u?

Deze inspiratiedag staat in het teken van praktijkvoorbeelden en het uitwisselen van kennis en ervaring als het gaat om drinken, roken en drugsgebruik door studenten. Daarnaast is er aandacht voor het gebruik van prestatieverhogende middelen zoals ritalin. De kennis en ervaring van anderen zijn de afgelopen vier edities zeer waardevol en inspirerend gebleken. 

Samenvatting

Wat kunnen hogescholen en universiteiten, introductiecommissies, besturen van studentenverenigingen en instellingen voor verslavingszorg concreet doen om problemen door alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, te beperken en te verhelpen? Op deze inspiratiedag wordt u bijgepraat over onder andere recente kennis, wet- en regelgeving, signaleren en bespreekbaar maken van riskant middelengebruik. De dag is interessant voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met studenten en middelengebruik vanuit universiteiten en hogescholen, studentenorganisaties en instellingen voor (verslavings-)zorg.

Zie voor een terugblik op 13 november 2019 de website van de Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak. Heeft u vragen? Neem contact op. 

Behoort u tot de doelgroep?

U houdt zich in uw werk bezig met studenten en middelengebruik en bent op zoek naar inspiratie, actuele kennis en praktische informatie. Deze dag is interessant voor medewerkers van universiteiten en hogescholen, studentenorganisaties en instellingen voor (verslavings-)zorg.

  • Studentendecanen, studieadviseurs, studentpsychologen
  • Bestuursleden van studentenverenigingen
  • Introductiecommissies
  • Campuscoördinatoren
  • Preventiefunctionarissen van instellingen voor verslavingszorg

Programma

De praktijk staat centraal: wat kunt u vanuit uw functie concreet doen om problemen die het gevolg zijn van alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, te beperken en te verhelpen? Op het programma staan onderwerpen als studentencultuur, studentenwelzijn en de kosten en baten van alcohol- en drugsbeleid. Ook kunnen onder meer wet- en regelgeving en voorlichting aan de orde komen, evenals signaleren en bespreekbaar maken van riskant middelengebruik, begeleiden of verwijzen van studenten die door alcohol of drugs in de problemen komen.

 

PROGRAMMA PLENAIR
 

Gedragsverandering binnen het studentenleven

Door Gjalt-Jorn Peters, universitair docent Open Universiteit Nederland

Een studentenleven lijkt haast niet zonder alcohol te kunnen. Om hier verandering in teweeg te brengen is een cultuurverandering nodig. Maar hoe krijg je dit voor elkaar?

 
Alcohol en het brein

Door Arnt Schellekens - hoogleraar Verslaving en Psychiatrie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc & Staatssecretaris Paul Blokhuis, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat is precies de invloed van alcohol op het brein? En wat als je een tijdje geen alcohol drinkt? Arnt Schellekens zal stilstaan bij de effecten van alcohol op het brein, maar ook wat de effecten zijn van minderen van het alcoholgebruik of bijvoorbeeld een pauze in het alcohol gebruik in een studentenleven. Daarnaast gaat hij in gesprek gaat met Paul Blokhuis, staatssecretaris bij het ministerie van VWS. Wat doet de politiek om het alcoholgebruik onder studenten te minderen? Welke partijen kunnen daar aan bijdragen en wie pakt welke rol?

 

SESSIERONDE 1 (11:15 – 12:30)
 

Signaleren & bespreekbaar maken: sessie voor studenten

Door Gisèle Hoevenaars, Senior adviseur preventie IRISzorg

Leden die te veel drinken: waar ligt de grens en hoe bespreek je dit (voor bestuursleden). Op de sociëteit of op verenigingsavonden zijn er altijd wel leden die te ver gaan. Die zo (vaak) dronken worden dat het niet meer gezellig is. Maar wat is dat eigenlijk 'te ver gaan'? Wanneer is het nog acceptabel en wanneer ga je je afvragen of dat allemaal nog wel goed gaat? Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend of het tot de verantwoordelijkheid van bestuursleden behoort om dit ter sprake te brengen. En als je het gaat bespreken: hoe dan? Welke vragen kunt u stellen? Wat heeft u als bestuur te bieden?

 
Internationale studenten

Onder leiding van Floor Verwijs, President of the Executive Board 2019-2020 ESN Groningen

Internationale studenten maken een steeds groter deel uit van de studentenpopulatie. Welke rol kan een onderwijsinstelling spelen voor deze studenten? En hoe kunnen studentenverenigingen zorgen dat ook internationale studenten zich thuisvoelen bij hen ondanks mogelijk verschillende opvattingen over middelengebruik?


Welzijn - Omgaan met prestatiedruk: workshop Positief Perfectionisme

Door Margreet van Laarhoven, studentenpsycholoog en Dorine Roestenberg, studentendecaan Tilburg University 

Spreekuren van studentendecanen, studentpsychologen en studieadviseurs worden druk bezocht door studenten die te maken hebben met prestatiedruk. Die druk kan door vele factoren ontstaan. Niet zelden zit er een vorm van perfectionisme achter. Perfectionisme is helpend om mooie prestaties neer te zetten maar kan ook verlammen en stress opleveren omdat je vooral gefocust bent op wat nog niet goed genoeg is. De zelfopgelegde hoge verwachtingen kunnen niet gehaald kunnen worden of een eisen zware tol. In dat geval zorgt perfectionisme voor een aanslag op het persoonlijke welbevinden van de student. De Tilburg University maakte onder de titel 'Positief perfectionisme' een training om studenten te helpen hier mee om te gaan. Maak kennis met deze aanpak en wissel ervaringen en ideeën uit.


Gevolgen van Corona voor studenten

Door Trimbos-instituut

Studenten worden relatief hard geraakt door de beperkende maatregelen rond corona. Onzekerheid over het afronden van de studie en bijkomende financiële zorgen spelen daarin een belangrijke rol. Ouders zijn op afstand en vrienden en verenigingsgenoten zijn alleen online bereikbaar. Hiermee valt voor studenten, meer dan voor anderen in de maatschappij, een belangrijk deel van de sociale steun weg. Voor internationale studenten in Nederland is dit in nog grotere mate het geval. Het Trimbos-instituut onderzocht de effecten van de corona-maatregelen op de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten. In deze workshop geven we een samenvatting van de resultaten en bespreken we met elkaar hoe onderwijsinstellingen deze resultaten kunnen gebruiken om hun ondersteuning nog verder aan te scherpen. Ook is er ruimte voor mooie voorbeelden uit de praktijk.

 


SESSIERONDE 2 (13:30 - 14:45)

 

Signaleren & bespreekbaar maken: sessie voor professionals

Door Gisèle Hoevenaars, Senior adviseur preventie IRISzorg

Welke signalen doen vermoeden dat studenten op uw spreekuur problemen hebben met alcohol- of drugsgebruik en om welke middelen kan het dan gaan? Hoe brengt u als studieadviseur, decaan of psycholoog in het hoger onderwijs deze signalen ter sprake? Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen uw grenzen. Naar wie kunt u doorverwijzen wanneer blijkt dat het echt om problemen met middelen gaat? Deze workshop is een inleiding tot het beantwoorden van deze vragen en kan motiverend werken om een uitgebreidere training op dit gebied te volgen bij de lokale instelling voor verslavingszorg.


Samenwerking studentenstad

Door Laura Nijkamp, Trimbos-instituut en samenwerkingspartner Rotterdam

De gemeente Rotterdam werkt samen met lokale partners, zoals onderwijsinstellingen, studentenverenigingen en verslavingszorg, intensief samen aan een gezond 010 voor studenten. In deze unieke samenwerking wordt een aanpak op maat gemaakt die past bij studenten in het Rotterdamse. Wil je weten hoe je zo’n samenwerking verloopt, hoe je dit in jouw gemeente kan aanjagen en meedenken over uitdagingen hierin? Schuif dan aan bij deze sessie!


Introductietijd

Door Sarah Graman, preventiewerker Jellinek Utrecht

Studeren in een nieuwe stad, start ieder jaar met een introductieperiode. Naast het aanbod van een gevarieerd programma hebben introductiecommissies in toenemende mate ook aandacht voor gebruik van alcohol en andere drugs tijdens dit programma. Daarvoor is het belangrijk om een goed beleid op te zetten. Maar hoe doe je dat? Wat is een goed beleid? En welke professionals kunnen je helpen bij het opstellen ervan? Welke valkuilen zijn er? En wat werkt juist goed?

 
Seks in het studentenleven

Naast alcohol- en middelengebruik is seks een veel voorkomend thema in het studentenleven. Het is van belang dat studenten hun grenzen weten, wat wil je wel, maar ook wat wil je niet? Durven studenten hun grenzen ook aan te geven? Ook in combinatie met het gebruik van alcohol en middelen, want vaak vervagen dan de grenzen.

 

 

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

€ 100,00 excl. btw

*Studenten betalen 25 euro. Vermeld 'Student' in het vakje voor 'BIG-registratie'.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.