Inspiratiesessies studenten, alcohol, drugs en tabak

Voor de zesde keer op rij organiseert het Trimbos-instituut de 'Inspiratiesessies studenten, alcohol, drugs en tabak'. Vanaf nu verbreden we steeds meer naar thema’s op het gebied van studentenwelzijn, dat is al terug te zien in sommige van de sessies.

Wat leert u?

In verband met de coronamaatregelen zijn de sessies ook dit jaar online en kosteloos. Er staan vijf inspiratiesessies in de steigers. 

Ontdek wat onderwijsinstellingen en verenigingen kunnen doen om problemen door alcohol- en drugsgebruik en roken te beperken en welzijn van studenten te bevorderen.

De inspiratiesessies staan in het teken van praktijkvoorbeelden en het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van alcohol, tabak en drugspreventie en het welzijn van studenten. De kennis en ervaring van anderen zijn de afgelopen vijf edities zeer waardevol en inspirerend gebleken. 

Samenvatting

Alle sessies starten om 10 uur (en duren tot 12 uur).

Agenda inspiratiesessies 2021

10 mei 2021
Het nieuwe uitgaan voor studenten na versoepeling van de coronamaatregelen | U kunt deze inspiratiesessie terugkijken

20 september 2021
Omgaan met perfectionisme | U kunt deze inspiratiesessie terugkijken

11 oktober 2021
Handreiking voor gemeenten: studenten en alcoholgebruik | U kunt deze inspiratiesessie terugkijken

8 november 2021
Introductieweken

13 december 2021
Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten – uitkomsten van de landelijke monitor

 

Terugblik inspiratiemaand 2020

2 november 2020          
Startsessie met onder andere staatssecretaris Paul Blokhuis en verhalen over cultuurverandering, begrenzen van problematisch alcoholgebruik en het brein. Bekijk hier de livestream.

9 november 2020    
Internationale studenten | Bekijk de webinar

16 november 2020       
Samen werken aan een gezond 010 voor studenten | Bekijk de webinar

23 november 2020       
Gevolgen van corona voor studenten | Bekijk de webinar

30 november 2020        
Deel je successen, bespreek je dilemma’s over het beperken van alcohol en drugsgebruik onder studenten | Bekijk de webinar

Behoort u tot de doelgroep?

U houdt zich in uw werk bezig met studenten en middelengebruik en bent op zoek naar inspiratie, actuele kennis en praktische informatie. Deze dag is interessant voor medewerkers van universiteiten en hogescholen, studentenorganisaties en instellingen voor (verslavings-)zorg.

  • Studentendecanen, studieadviseurs, studentpsychologen
  • Bestuursleden van studentenverenigingen
  • Introductiecommissies
  • Campuscoördinatoren
  • Preventiefunctionarissen van instellingen voor verslavingszorg

Programma

Maandag 10 mei 10:00 - 11:30 - Het nieuwe uitgaan

U kunt deze inspiratiesessie terugkijken

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar effecten van de pandemie, zo ook bij studenten. Onder meer is er gekeken naar hun alcohol- en drugsgebruik tijdens de lockdown, waarin zij bijvoorbeeld niet meer konden uitgaan. Verschillende onderzoeken laten zien dat het gebruik van met name alcohol over het algemeen verminderd lijkt te zijn, terwijl het gebruik van sommige drugs juist lijkt toegenomen. Dit roept de vraag op wat we hiervan kunnen leren. Hoe kunnen we ook bij het heropenen van de horeca kennis van nu meenemen in de preventie van overmatig gebruik van alcohol- en drugs bij studenten? Kunnen we een ‘nieuw uitgaan’ vormgeven en hoe ziet dat er dan uit? Daarover gaan we in gesprek.

Ter inleiding zullen de resultaten van Het Grote Uitgaansonderzoek en andere onderzoeken over het huidige middelengebruik van studenten tijdens de pandemie worden besproken en wat daarin opvalt. Daarna volgt een panelgesprek met een aantal experts en studenten (o.l.v. Jolien Dopmeijer) over de invulling van het ‘nieuwe uitgaan’ en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het alcoholgebruik laag blijft, maar drugsgebruik ook vermindert. Uiteraard zal er ruim gelegenheid zijn voor discussie en het stellen van vragen.

Maandag 20 september 10:00 - 12:00 - Omgaan met perfectionisme

U kunt deze inspiratiesessie terugkijken

Spreekuren van studentendecanen, studentpsychologen en studieadviseurs worden druk bezocht door studenten die worstelen met de druk om te presteren. Die prestatiedruk kan door vele factoren ontstaan. Niet zelden zit er een vorm van perfectionisme achter. Mensen met perfectionisme zijn vaak erg gedreven om dingen te bereiken in het leven en in de studie; ze vinden veel dingen interessant en belangrijk en willen heel graag goede kwaliteit leveren. Perfectionisme kan echter ook leiden tot onzekerheid, faalangst en stress. Vooral wanneer je gefocust bent op wat nog niet goed genoeg is. De (zelfopgelegde) hoge verwachtingen eisen zo een zware tol en het perfectionisme zorgt voor een aanslag op het persoonlijke welbevinden van de student. De Tilburg University maakte onder de titel 'Positief perfectionisme' een training om studenten te helpen hier verandering in aan te brengen. Maak kennis met deze aanpak en wissel ervaringen en ideeën uit.

Maandag 11 oktober 10:00 – 12:00 - Handreiking voor gemeenten: studenten en alcoholgebruik

Op een constructieve manier samenwerken aan alcohol- en drugsbeleid voor studenten: in Rotterdam lukt het. Alle belangrijke partijen zitten aan tafel: onderwijsinstellingen, studentenorganisaties, studentensport, de instelling voor verslavingszorg. De gemeente heeft daarbij een coördinerende en verbindende rol. De pilotfase is sinds eind 2020 voorbij en er wordt nu enthousiast aan de uitvoering gewerkt. Op basis van de ervaringen in Rotterdam schreef het Trimbos-instituut voor gemeenten de Handreiking studenten en middelengebruik. Andere studentensteden en hun samenwerkingspartners kunnen daar hun voordeel mee doen.

In deze sessie inspireren we je door aan de hand van de handreiking te laten zien wat je van Rotterdam kunt leren en wat de samenwerking je kan opleveren. Daarnaast  geven we je de kans al een stap naar de praktijk te zetten, voor je eigen stad.

Deze sessie is interessant voor gemeenten, instellingen voor hoger onderwijs, lokale studentenorganisaties en instellingen voor verslavingszorg die zoeken naar samenwerking.

Maandag 8 november 10:00 - 12:00 - Introductieweken

Evelien Mettivier Meijer - Preventiewerker Jellinek Utrecht

Hoe creëer je een goed beleid rondom alcohol en andere drugs tijdens de introductieweek? Wie betrek je hierbij in jouw studentenstad? En op welke manier kan de instelling voor verslavingszorg je hierbij helpen? De start van de studententijd is een belangrijke en kwetsbare periode, voor zowel de onderwijsinstelling als de student zelf. Onderwijsinstellingen en Introductiecommissies hebben in toenemende mate oog voor de rol van alcohol of andere drugs. 

Tijdens deze sessie wordt de samenwerking tussen Jellinek, de HU en de UU toegelicht. Aan de hand van voorbeelden gaan we met elkaar in gesprek. We verkennen met elkaar hoe we nog beter kunnen samenwerken rondom dit thema!

Maandag 13 december 10:00 – 12:00 - Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten – uitkomsten van de landelijke monitor

Programma volgt

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

Gratis

*Ongeveer een week op voorhand ontvangt u via het opgegeven emailadres meer informatie en de link om de bijeenkomst te volgen.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.