Stijn: programma studentenwelzijn

featured_image
Jolien Dopmeijer
Projectleider Studenten

In samenwerking met:

ECIOlogo

Het Trimbos-instituut ontwikkelt het programma Stijn in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), en samen met onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals. 

Het nieuwe Programma Stijn, Studentenwelzijn helpt mbo, hbo en wo onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals om het studentenwelzijn te verbeteren en studenten veerkrachtiger te maken.

Het programma Stijn heeft onder meer als doel om de samenwerking en kennisdeling tussen mbo, hbo en wo te stimuleren.

Wat is ons doel?

Kennis- en ondersteuningsproducten en structurele samenwerking

Een stap in bevordering van studentenwelzijn

In 2028 zijn alle kennis- en ondersteuningsproducten rondom studentenwelzijn beschikbaar in de Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn. Dit zijn zowel nieuwe materialen die door het programma Stijn ontwikkeld worden, als bestaande materialen die goed passen bij effectief en integraal werken aan studentenwelzijn. Ook is het doel dat in 2028 relevante stakeholders, zoals onderwijs-, preventie- en zorginstellingen en gemeenten, structureel met elkaar samenwerken om het welzijn van studenten te vergroten. Samenwerking tussen het mbo, hbo en wo is hierbij in het bijzonder van belang.

2028

Hoe gaan we daar komen?

Wetenschappelijk model, kennis- en ondersteuningsmaterialen en stakeholders

Het fundament voor programma Stijn

In 2024 wordt het fundament voor het programma Stijn gelegd: er wordt een wetenschappelijk onderbouwd integraal model gevormd waarop Stijn gebaseerd wordt. Een selectie van bestaande producten omtrent studentenwelzijn wordt beschikbaar gesteld in de Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn. Aanvullend worden er minimaal drie nieuwe kennis- of ondersteuningsproducten ontwikkeld en aan de kennisbank toegevoegd. Verder zal Stijn een aantal bestaande studenteninitiatieven gaan ondersteunen. Dit jaar wordt er ingezet op onderlinge stakeholdermanagement. En op 26 september 2024 vindt de tweede werkconferentie plaats met onderwijs-, preventie- en zorgprofessionals en beleidsmedewerkers bij gemeenten en studenten.

2024
Proeftuinen, studenteninitiatieven en kennis- en ondersteuningsmaterialen

Welzijn in de Nederlandse onderwijspraktijk

In 2025 starten de eerste proeftuinen. Er wordt hierbij bekeken wat er in de Nederlandse onderwijspraktijk wel en niet werkt om studentenwelzijn te bevorderen. Verder zal Stijn een aantal bestaande studenteninitiatieven gaan ondersteunen. Tevens worden er materialen voor onderwijsprofessionals gemaakt, die hen helpen te werken met een integraal model binnen hun onderwijsinstelling. Ook dit jaar zal er weer een werkconferentie plaatsvinden met onderwijs-, preventie- en zorgprofessionals, gemeente medewerkers en studenten. Aanvullend worden er in 2025 weer nieuwe kennis- of ondersteuningsproducten aan de kennisbank toegevoegd.

2025
Proeftuinen en kennis- en ondersteuningsmaterialen

Kennis, ondersteuning en praktijk (vervolg)

In 2026 gaat Stijn verder met de proeftuinen. Ook dit jaar is er weer een werkconferentie en worden er nieuwe kennis- en ondersteuningsmaterialen opgeleverd. De plannen en benodigde activiteiten voor 2026 worden in de komende jaren aangevuld een aangescherpt, samen met onder anderen onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals en studenten.

2026
Proeftuinen en kennis- en ondersteuningsmaterialen

Kennis, ondersteuning en praktijk (vervolg)

Ook in 2027 gaat Stijn verder met de proeftuinen. Ook dit jaar is er weer een werkconferentie en worden er nieuwe kennis- en ondersteuningsmaterialen opgeleverd. De plannen en benodigde activiteiten voor 2027 worden in de komende jaren aangevuld een aangescherpt, samen met onder anderen onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals en studenten.

2027