Monitor hoger onderwijs 2023

Factsheet mentale gezondheid en middelengebruik studenten

Voor de tweede keer is een indruk gekregen van de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 32.000 studenten vulden in het voorjaar van 2023 daarover een online vragenlijst in. Ook is in kaart gebracht welke factoren samenhangen met de mentale gezondheid en het middelengebruik.

Het werken aan het welzijn van studenten blijft onveranderd van belang. De resultaten lijken erop te wijzen dat de mentale gezondheid van studenten op sommige aspecten in de afgelopen 2 jaar is verbeterd. Maar met een aanzienlijk deel van de studenten gaat het in mentaal opzicht niet zo goed. En hoewel het frequent gebruik van cannabis en recent gebruik van psychedelica afnam sinds 2021, wordt het dagelijks of regelmatig vapen populairder. Ook is een behoorlijk deel een overmatige of zware drinker, en zijn er geen aanwijzingen dat zwaar drinken aan het afnemen is. De meeste studenten met psychische klachten ontvangen hiervoor hulp of advies binnen of buiten de onderwijsinstelling. De resultaten geven handvatten om de mentale gezondheid van studenten te bevorderen en risicovol middelengebruik te voorkomen of te verminderen. Dat vraagt om acties gericht op zowel het individu als de omgeving.

Het volledige rapport

Factsheet in English

Auteur J. Nuijen, A. Verweij, J. Dopmeijer, C. van den Brink
Jaar

Pagina's

9

Auteur

, , ,

SKU AF2139
Category Factsheets