Samenwerking rond zorgmijding in de eerste lijn

Handreiking voor wijkverpleegkundigen

Het komt regelmatig voor dat bij de zorgverlening aan mensen die de zorg mijden/missen meerdere professionals betrokken zijn. Een goede samenwerking tussen deze professionals is daarbij van groot belang. Zo zal er een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling moeten zijn, en is het noodzakelijk dat de betreffende professionals met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van verantwoorde zorg.

Deze handreiking is tot stand gekomen in het kader van de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard voor verpleegkundigen en verzorgenden rond het (vroeg)signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn.

Zie ook: AF1967 Richtlijn Signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn

Pagina's

21

Jaar

SKU AF1968
Category Rapporten

Ook interessant