Richtlijn Signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn

September 2021

Deze richtlijn is primair bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn die in hun werk te maken krijgen met mensen die zorg mijden of missen. Zij kunnen werkzaam zijn in diverse settings, zoals sociaal wijkteam, wijkverpleegkundig team, thuiszorgteam, vangnet en advies team en als Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGz). In deze richtlijn staat de volgende vraagstellingen centraal:

  1. Wat zijn de risicofactoren van zorgmijding waarmee verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn te maken kunnen krijgen (a) en hoe kunnen zij deze risicofactoren vroegtijdig signaleren (b)?
  2. Welke interventies en methodieken voor verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn zijn het meest geschikt bij (de preventie van) zorgmijding?
  3. Welke strategieën zijn nodig bij verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn om contact te leggen en een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met:
    • a. mensen die zorg mijden in het algemeen?
    • b. mensen met een licht verstandelijke beperking, een lage SES en/of laaggeletterdheid die zorg mijden?
    • c.mensen met een specifieke culturele/religieuze achtergrond die zorg mijden?
  4. Welke instrumenten kunnen verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn gebruiken bij hun afweging wanneer handelen bij mensen die zorg mijden gerechtvaardigd is en wanneer niet?

Zie ook: Samenwerking rond zorgmijding in de eerste lijn - Handreiking voor wijkverpleegkundigen

Pagina's

139

Jaar

SKU AF1967
Category Rapporten

Ook interessant