Implementatiemethoden

Voor de implementatie van interventies en kwaliteitsstandaarden maken we gebruik van diverse methoden. De keuze hiervoor is afhankelijk van de situatie en de wens van de opdrachtgever.

Tailored implementatie

Implementatie-interventies op maat, ofwel tailored implementatie

Bij de interventies-op-maat strategie worden eerst de problemen in kaart gebracht die de invoering van de vernieuwing hinderen. In overleg worden de problemen geprioriteerd. We kijken daarbij onder andere naar de veranderbaarheid ervan. Vervolgens worden oplossingen bedacht die de invoering van de vernieuwing vergemakkelijken. Eveneens stimuleren we activiteiten die de invoering van de vernieuwing vergemakkelijken. Ten slotte evalueren we deze aanpak met behulp van de Plan Do Study Act (PDSA)-cyclus.

Voor de implementatie van de kwaliteitsstandaarden angst en depressie in de huisartsenpraktijk hebben we gebruik gemaakt van deze methode. In opdracht van ZonMw vond eveneens onderzoek naar de tailored methode plaats en was de methode effectief.  

Doorbraak methode

Breakthrough Series Collaborative

In een Doorbraakproject werken multidisciplinaire teams uit verschillende organisaties samen aan concrete verbeteringen in de zorg. Ze werken hierbij aan eenzelfde thema (bijv. angst of depressie) en een gezamenlijke doelstelling (bijv. het terugdringen van overbehandeling van mensen met een niet-ernstige depressie). De teams hanteren kwaliteitsstandaarden en worden hierbij geadviseerd door inhoudelijk deskundigen en procesbegeleiders. Gedurende het project meet men in hoeverre de doelstellingen worden behaald en leert men van de ervaringen. De teams ontmoeten elkaar tijdens werkconferenties waar zij hun voortgang presenteren en waar ze inhoudelijke input krijgen. Tot nu toe werden Doorbraakprojecten uitgevoerd voor Depressie, Angststoornissen, Schizofrenie, Dubbele Diagnose, Hepatitis voor verschillende opdrachtgevers.

Gecombineerde aanpak

Combinatie van de Implementatie-interventies op maat strategie en de Doorbraak methode

In opdracht van ZonMw hebben we een studie uitgevoerd naar de implementatie van de richtlijn depressie bij jeugd en een handleiding voor de implementatie ontwikkeld.

Intervention Mapping

Intervention Mapping is een methode om effectieve interventies voor gedragsverandering te ontwikkelen. De focus bij Intervention Mapping ligt op het ontwerpen van een interventie, waarbij meteen aandacht wordt besteed aan de rol van implementatie. De methode is daarom zeer geschikt om een effectieve implementatiestrategie te ontwerpen, zoals we doen bij De Gezonde School en Genotmiddelen.