Centrum voor Implementatie

Wij ondersteunen uw praktijk zodat u in staat bent om uw dienstverlening aan mensen met psychische problemen en verslavingsproblemen te verbeteren. Bij het Centrum voor Implementatie richten we ons op kinderen, jongeren en volwassenen, van preventie tot nazorg.  

Wist u dat er voor alle belangrijke psychische aandoeningen en klachten kennis en interventies voorhanden zijn? Veel professionals in de GGZ en verslavingszorg beschikken hier niet over. Wij helpen u om in uw praktijk de dienstverlening te verbeteren door de laatste wetenschappelijke inzichten, cliënt-voorkeuren en ervaringen van professionals te vertalen naar de lokale praktijk.

Producten en diensten van het Centrum voor Implementatie

Wij bieden:
 • advies, begeleiding en training aan de praktijk;  
 • analyse en monitoring geleverde dienstverlening in praktijk (ROM-analyses);
 • bundeling en verspreiding best-practices;
 • vertalingen werkzame interventies naar een lokale praktijksetting;
 • zorgpaden afgestemd op de lokale situatie;
 • een overzicht van werkzame interventies;
 • analyses op data van praktijkorganisaties;
 • specificaties van de zorgorganisatie en samenwerking tussen echelons;
 • vertalingen richtlijn-aanbevelingen naar lokale praktijk-settings.

Competenties bij het Centrum voor Implementatie

Onze medewerkers beschikken over competenties op het gebied van:

 • Het uitvoeren van een gap-analyse waarbij wij geleverde zorg in de praktijk vergelijken met optimale zorg en op basis hiervan advies uitbrengen.
 • Monitoring van zorguitkomsten (ROM).
 • Advisering en consultancy hoe een bewezen werkzame manier van werken opgenomen kan worden in een lokale praktijk-setting.
 • Toepassen van methoden en modellen voor implementatie, zoals de Doorbraakmethode.
 • Expertise in het uitkristalliseren van zorgprocessen en vertalen in zorgpaden en zorgstandaarden.

Methodologische expertise

Wij baseren ons op een reeks methoden die in de literatuur bekend staan als geschikt voor implementatie:

 • Knowledge-to-action cycle (Graham en Logan)
 • PDSA-cyclus (Langley e.a.)
 • Doorbraakmethode (Kilo e.a., IHI)

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.