Interventie: Pas op de grens

‘Pas op de grens’ is bedoeld voor volwassen mannen (18 jaar en ouder) met een licht verstandelijke beperking (LVB: IQ score tussen de 60 en 85 in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen) die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SG-gedrag) vertonen of hebben vertoond.

Het gaat om cliënten met een matig of hoog recidiverisico. ‘Pas op de grens’ heeft als doel om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het heden te stoppen en om de kans op recidive in de toekomst te reduceren.

  • Erkenning: goed onderbouwd, 7 december 2022, deelcommissie Justitiële interventies
  • Gericht op: seksualiteit
  • Leeftijd: volwassenen (LVB)
  • Doel: voorkomen crimineel gedrag, voorkomen recidive
  • Methode: cognitieve gedragsmatige en systeemgerichte aanpak
  • Locatie: ambulant, de interventie wordt momenteel door behandelaren
    bij Trajectum en de Waag aangeboden

Doelgroep

‘Pas op de grens’ is bedoeld voor volwassen mannen met een LVB die SG-gedrag vertonen of hebben vertoond met een matige of hoge kans op recidive. Het gaat om SG-gedrag dat gerelateerd is aan enige psychoseksuele problematiek, zoals hyperseksualiteit en/of strafbare parafilie, seksuele interesses in kinderen of interesses in seks onder dwang. De doelgroep is onder te verdelen in subgroepen, zoals misbruikers, kindmisbruikers en exhibitionisten.

Aanpak

‘Pas op de grens’ is een op maat gesneden behandeling die zich richt op dynamische (criminogene) risicofactoren, en op het versterken van protectieve factoren. De interventie kent een cognitieve gedragsmatige en systeemgerichte aanpak. Betrokken systeemleden worden ingezet voor het bieden van steun en het generaliseren. Verder worden er vrijwel elke sessie doe-oefeningen gedaan. Voor het leveren van maatwerk, bestaat het inhoudelijke aanbod uit optionele onderdelen. ‘Pas op de grens’ bestaat in ieder geval uit een individuele behandeling, maar (onderdelen) van de kernmodule kunnen ook in groepsverband worden aangeboden.

Tijdsinvestering

De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van negen maanden tot maximaal 1,5 jaar, exclusief de nazorg. De intensiteit kan oplopen tot vier keer per week als het gaat om een hoog recidiverisico. De interventie wordt momenteel door behandelaren
bij Trajectum en de Waag aangeboden.

Meer informatie